Top

Liberare condiţionată. Sancţiune disciplinară devenită definitivă între momentul examinării de către instanţa de fond şi soluţionarea recursului Parchetului.

– art. 59-60 Cod penal

– art.450 Cod de procedură penală

– liberare condiţionată

Prin sentinţa penală nr. 1675/27.11.2008, Judecătoria Vaslui a admis cererea de liberare condiţionată formulată de p.p.l. A.I. şi a dispus liberarea condiţionată a acestuia anterior executării integrale a pedepsei de 5 (cinci) ani de închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 3183/2006 a Judecătoriei Vaslui.

Persoana privată de libertate, a fost iniţial amânată până la data de 02.11.2008 de către Judecătoria Vaslui prin sentinţa penală nr. 1308/2008.

În 3 noiembrie 2008, în cadrul noii examinări a situaţiei persoanei privată de libertate, prin procesul verbal nr. 249/03.11.2008, Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Vaslui a hotărât amânarea pentru reexaminarea situaţiei condamnatului A.I. pentru o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv după data de 3 februarie 2009, ca urmare a existenţei unei sancţiuni disciplinare pentru o faptă din 20.10.2008, despre care s-a indicat că nu are caracter definitiv.

Judecătoria Vaslui a constatat că într-adevăr sancţiunea aplicată persoanei privată de libertate nu are caracter definitiv, pe rolul acesteia fiind înregistrat dosarul nr. 5269/333/2008, cu termen de judecată la 04.12.2008, având ca obiect contestaţie împotriva încheierii nr. 99/10.11.2008 aparţinând judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Vaslui, prin care s-a respins plângerea formulată împotriva hotărârii nr. 354/31.10.2008 a Comisiei de disciplină din cadrul Penitenciarului Vaslui (fapta din 20 octombrie 2008).

Instanţa a apreciat că şi în privinţa sancţiunilor disciplinare aplicate persoanelor private de libertate este incidentă prezumţia de nevinovăţie reglementată de art. 5 indice 2 din Codul de procedură penală şi de art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, motiv pentru care nu va lua în considerare la evaluarea comportamentului persoanei private de libertate A.I., raportul de incident întocmit.

Tribunalul Vaslui a admis recursul promovat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui, subliniind că deşi motivarea instanţei de fond este în principiu corectă, între timp sancţiunea disciplinară aplicată persoanei privată de libertate a devenit definitivă, urmare a respingerii ca nefondată a contestaţiei împotriva încheierii nr. 99/10.11.2008 aparţinând judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Vaslui.

Etichete: