Top

Închiderea procedurii insolvenţei se face în condiţiile Legii nr.85/2006 chiar dacă nu a fost formulată în cauză o acţiune întemeiată pe dispoziţiile art.138 de către administratorul judiciar sau de lichidator şi în susbsidiar de comitetul creditorilor, care a avut posibilitatea de a solicita autorizarea în acest sens.

Principiul rolului activ prevăzut de art.129 Cod procedură civilă nu conferă judecătorului – sindic posibilitatea de a pune în discuţie atragerea răspunderii patrimoniale în lipsa investirii sale de către persoanele abilitate.

Constatând că la data de 15 septembrie 2006 lichidatorul judiciar SC Conteval Trading SRL Brăila desemnat să administreze procedura insolvenţei debitorului SC General Construct SRL Brăila, a solicitat să se dispună închiderea procedurii, ca urmare a aprobării raportului final de lichidare şi a distribuirii tuturor sumelor obţinute;

Constatând că s-a întocmit raportul final de lichidare şi bilanţul general, care au fost aprobate prin încheierea nr.221/S/28 iunie 2006, conform art 129 din Legea privind procedura insolvenţei, că toate bunurile din averea debitorului au fost lichidate şi toate sumele au fost distribuite conform Raportului asupra fondurilor obţinute din vânzarea bunurilor şi recuperarea de creanţe şi a Tabelului de distribuire final aprobat, dovada plăţilor fiind făcută cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, respectiv OPH nr.3 din 29 iunie 2006 pentru suma de 743 lei către AVAS Bucureşti, OPH nr.2 din 29 iunie 2006 pentru suma de 2.609 lei către Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Brăila şi OPH nr. 4/29.06.2006 pentru suma de 11 lei către Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila ,

În temeiul art. 132 alin 2 din legea privind procedura insolvenţei se va dispune închiderea procedurii falimentului şi radierea debitorului din registrul comerţului.

Se va descărca lichidatorul de orice îndatoriri şi responsabilităţi, conform art.136 din Legea privind procedura insolvenţei.

Sentinţa nr.325/03.11.2006 – dosar nr.1471/2005 a rămas irevocabilă prin respingerea recursului prin decizia nr.133/R/14.02.2007 pronunţată de Curtea de Apel Galaţi în dosarul nr.173/44/2007.

Etichete: