Top

Funcţionari publici. Acordarea indemnizaţiei de dispozitiv în cuantum de 25% din salariul de bază personalului civil din domeniul administraţiei locale

Prin sentinţa comercială nr. 408/FCA/10 dec 2008, Tribunalul Brăila a respins ca nefondată acţiunea promovată de reclamanţii C.S., B.T., D.C., H.L. ş.a. în contradictoriu cu pîrîţii Instituţia Primarului comunei M. prin care au solicitat alocarea, calcularea şi plata drepturilor băneşti reprezentând indemnizaţia de dispozitiv lunară în cuantum de 25% din salariul de bază începând cu data de 1.08.2003 şi în continuare până la încetarea raportului de serviciu.

S-a reţinut din motivarea acţiunii că reclamanţii sunt funcţionari publici în cadrul aparatului de specialitate al Primăriei com. M şi potrivit dispoziţiilor art. 9.2. şi 31.1 din Ordinul M.A.I. nr. 496/2003 sunt îndreptăţiţi la indemnizaţia pretinsă prin acţiunea formulată.

In drept s-au invocat Ordinul M.A.I. 496/2003, Legea 138/1991, OUG 30/2007 şi Legea 188/1999.

Pentru a hotărî astfel Tribunalul a reţinut în esenţă că nefiind un drept expres prevăzut de lege într-un act normativ cu forţă generală obligatorie cum este legea sau ordonanţa de guvern aprobată prin lege, indemnizaţia de dispozitiv nu poate fi acordată decât dacă ordonatorul de credite decide dacă încuviinţează.

De altfel dispoziţiile art. 13 din Legea 138/1999 prevăd în mod expres categoriile profesionale beneficiare ale acestui spor, personalul primăriilor cum este cazul în speţă neintrând sub incidenţa acestei legi.

Referitor la Ordinul MAI nr. 496/2003 invocat de reclamanţi, Tribunalul reţinând că potrivit ierarhiei actelor normative prevăzute de Legea 24/2000, art. 4 al.3 actele normative date de guvern se emit în limitele şi potrivit normelor pe care le ordonă. În consecinţă ordinul la care se face trimiterea de către reclamanţi, nu poate completa legea cadru.

Ca atare, în lipsa unei reglementări exprese, Tribunalul a apreciat că invocarea de către reclamanţi a acestui ordin nu justifică pretenţiile formulate.

Prin sentinţa comercială nr. 408/FCA/10 dec 2008, Tribunalul Brăila a respins ca nefondată acţiunea promovată de reclamanţii C.S., B.T., D.C., H.L. ş.a. în contradictoriu cu pîrîţii Instituţia Primarului comunei M. prin care au solicitat alocarea, calcularea şi plata drepturilor băneşti reprezentând indemnizaţia de dispozitiv lunară în cuantum de 25% din salariul de bază începând cu data de 1.08.2003 şi în continuare până la încetarea raportului de serviciu.

S-a reţinut din motivarea acţiunii că reclamanţii sunt funcţionari publici în cadrul aparatului de specialitate al Primăriei com. M şi potrivit dispoziţiilor art. 9.2. şi 31.1 din Ordinul M.A.I. nr. 496/2003 sunt îndreptăţiţi la indemnizaţia pretinsă prin acţiunea formulată.

In drept s-au invocat Ordinul M.A.I. 496/2003, Legea 138/1991, OUG 30/2007 şi Legea 188/1999.

Pentru a hotărî astfel Tribunalul a reţinut în esenţă că nefiind un drept expres prevăzut de lege într-un act normativ cu forţă generală obligatorie cum este legea sau ordonanţa de guvern aprobată prin lege, indemnizaţia de dispozitiv nu poate fi acordată decât dacă ordonatorul de credite decide dacă încuviinţează.

De altfel dispoziţiile art. 13 din Legea 138/1999 prevăd în mod expres categoriile profesionale beneficiare ale acestui spor, personalul primăriilor cum este cazul în speţă neintrând sub incidenţa acestei legi.

Referitor la Ordinul MAI nr. 496/2003 invocat de reclamanţi, Tribunalul reţinând că potrivit ierarhiei actelor normative prevăzute de Legea 24/2000, art. 4 al.3 actele normative date de guvern se emit în limitele şi potrivit normelor pe care le ordonă. În consecinţă ordinul la care se face trimiterea de către reclamanţi, nu poate completa legea cadru.

Ca atare, în lipsa unei reglementări exprese, Tribunalul a apreciat că invocarea de către reclamanţi a acestui ordin nu justifică pretenţiile formulate.

Etichete: