Top

Plângere contravenţională

Petenta S.C. MT S.R.L. a solicitat anularea procesului-verbal nr. 0000818/31.07.2009.

În motivarea plângerii, s-a arătat că, în realizarea obiectului de activitate, societatea a amenajat şi administrează VILA E, compusă din două restaurante şi spaţii de cazare amplasate în Brăila, str. M.

S-a menţionat că, în acelaşi sector de activitate şi sub acelaşi administrator funcţionează şi S.C. M T S.R.L., care deţine şi administrează HOTEL E .

S-a precizat că, la data de 10.09.2008, reprezentanţii Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale – Direcţia Generală Control a efectuat un control la sediul Vilei E şi a încheiat procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 000270 prin care au fost sancţionaţi cu amendă în cuantum de 2000 lei şi sancţiunea complementară a declasificării vilei de la 4 stele la 3 stele pentru următoarele contravenţii: pe frontispiciul clădirii se face reclamă la alt tip de unitate, respectiv „hotel”, decât cel obţinut prin certificatul de clasificare, respectiv „vilă”; lipsa oficiului pentru cameriste, lipsa halatelor, etc.

S-a arătat că societatea s-a conformat acestor măsuri în limita în care erau întemeiate şi legale.

S-a menţionat că, la data de 31.07.2009, s-au prezentat la control doi agenţi constatatori din cadrul Ministerului Turismului – Direcţia Generală Control şi Protecţia Turiştilor, pentru a verifica îndeplinirea măsurilor din procesul-verbal nr. 270/10.09.2008.

S-a precizat că o persoană nu poate fi sancţionată de două ori pentru aceeaşi faptă, referindu-se la reţinerea incidenţei art. 10 lit. d) din H.G. nr. 709/2009 faţă de panoul de reclamă aflat pe frontispiciul clădirii.

S-a menţionat că fapta reţinută nu există, deoarece panoul de reclamă pentru unitatea hotel priveşte locaţia din Brăila, B-dul I, aflat tot în proprietatea aceluiaşi grup de firme.

S-a precizat că măsura de declasificare a unităţii de la 4 stele la 3 stele este lipsită de obiect atât timp cât au remediat toate deficienţele reţinute în procesul-verbal care constituie cauza declasificării, astfel încât nu consideră că ar fi trebuit să obţină un nou certificat de clasificare.

Prin sentinta nr. 3413/2.06.2010 a fost respinsa plangerea ca neintemeiata.

Instanţa a reţinut ca:

Pe data de 31.07.2009 a fost întocmit de către agenţii constatatori din cadrul Ministerului Turismului – Direcţia Generală Control şi Protecţia Turiştilor, procesul-verbal nr. 0000818/31.07.2009 prin care s-a reţinut încălcarea de către petentă a dispoziţiilor art. 11 lit. c) din H.G. nr. 709/2009.

S-a constatat că pe frontispiciul clădirii se face reclamă în continuare la alt tip de unitate şi că agentul economic nu a putut face dovada faptului că a depus documentaţia pentru eliberarea certificatului de clasificare cu noua categorie.

În ceea ce priveşte legalitatea actului sancţionator, s-a observat că acesta cuprinde menţiunile obligatorii prevăzute de art. 16 din O.G. nr. 2/2001.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanţa a constatat că, potrivit art. 11 lit. c) din H.G. nr. 709/2009, faptele prevăzute la art. 10 lit. a) şi d) se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.

Potrivit art. 10 lit. d) din acest act normativ „constituie contravenţie înscrierea unor informaţii false privind tipul structurii de primire turistice şi nivelul de clasificare în materialele de promovare, pe firme sau pe însemnele prevăzute la art. 5 alin. (1)”.

Iar conform art. 10 lit. b) din H.G. nr. 709/2009 „constituie contravenţie nerespectarea criteriilor care au stat la baza clasificării”.

Din examinarea planşelor foto depuse la dosar, s-a observat că petenta a săvârşit fapta prevăzută de art. 10 lit. d) din H.G. nr. 709/2009, pe frontispiciul clădirii figurând inscripţia „hotel”.

Împrejurarea că, prin această inscripţie s-a intenţionat a se face reclamă unei alte unităţi nu prezintă relevanţă, atât timp cât, în mod evident, informaţia în mod efectiv transmisă şi recepţionată este aceea că tipul structurii turistice este de hotel.

Nu se poate reţine că petenta a fost sancţionată de două ori pentru aceeaşi faptă.

Astfel, contravenţia prevăzută de art. 10 lit. d) este o contravenţie continuă, care s-a epuizat în momentul aplicării primei sancţiuni prin procesul-verbal nr. 000270/10.09.2008.

După aplicarea acestei sancţiuni, a început săvârşirea unei noi contravenţii prevăzute de art. 10 lit. d) din H.G. nr. 709/2009.

În ceea ce priveşte cea de-a doua faptă reţinută în sarcina petentei, împrejurarea că aceasta nu a fost de acord cu sancţiunea declasificării nu produce lipsirea de efecte a măsurii.

Petenta nu a depus documentaţia pentru eliberarea certificatului de clasificare cu noua categorie.

Etichete: