Top

Plângere Contravenţională

Prin sentinţa civilă nr. 1773/31.08.2009 Judecătoria Fălticeni a admis plângerea contravenţională formulată de către petenta comuna Forăşti în contradictoriu cu intimata ANRMAP şi a anulat procesul verbal de contravenţie seria AR nr. 00472/14.05.2009 prin care aceasta a fost sancţionată cu amendă de 70.000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art. 293 lit.d din OG 34/2006 care constă în faptul că la data de 01.09.2008 a încheiat contractul de asociere nr. 2737 prin care şi-a propus realizarea unor acţiuni de mărire a siguranţei rutiere. Prin plângerea introdusă pe rolul instanţei, petenta a solicitat anularea procesului verbal de contravenţie menţionat deoarece contractul încheiat cu SC Codec SRL nu este un contract de achiziţie publică sau de concesiune de servicii conform OUG 34/2006 ci un contract administrativ de asociere în participaţiune încheiat în temeiul art. 215/2001.

Instanţa a reţinut că prin contractul de asociere nr. 2737/01.09.2008 încheiat cu SC Codec SRL părţile contractante şi-au propus asocierea în vederea realizării unor acţiuni de creştere a siguranţei rutiere supervizată de către IPJ Suceava, iar unitatea contractantă a considerat în mod greşit convenţia drept un contract de achiziţie publică de servicii în condiţiile în care nu se încadrează în anexele 2 A şi 2 B din art. 6 al OUG 34/2006.

Etichete: