Top

Obligaţie de a face. Neîndeplinirea, de către Comisia Judeţeană de fond funciar, a obligaţiei de a solicita A.D.S. încheierea protocolului pentru punerea la dispoziţie a terenului.

Reclamanta C.V. a chemat în judecată Comisia Locală de fond funciar L. şi Comisia Judeţeană Iaşi de fond funciar solicitând obligarea pârâtelor la încheierea protocolului cu ADS pentru primirea suprafeţei de 35,50 ha teren şi obligarea la întocmirea documentaţiei, proces verbal de punere în posesie pentru suprafaţa de 35,50 ha teren.

In motivarea cererii reclamanta a arătat că i-a fost reconstituit dreptul

de proprietate de Comisia de fond funciar L. pentru suprafaţa de

35,50 ha teren şi că până în prezent nu a fost pusă în posesie.

Prin hotărârea Comisiei Judeţene Iaşi reclamantei i-a fost reconstituit dreptul de proprietate, la propunerea Comisiei de fond funciar L. şi s-a dispus înscrierea în anexa nr.38.

Vechiul amplasament […] se află în perimetrul SCDP Iaşi ferma S. şi în aceste condiţii Comisia locală de fond funciar L. nu a putut face punerea în posesie pe vechiul amplasament nici pe un alt amplasament din lipsă de teren disponibil pentru punerea în posesie.

Pârâta Comisia de fond funciar L. a depus întâmpinare,a solicitat respingerea acţiunii şi a comunicat instanţei că obligaţia punerii în posesie revine Comisiei de fond funciar B., pe raza căreia este situat terenul.

Apărarea pârâtei nu poate fi reţinută de instanţă având în vedere dispoziţiile art.5 din HG nr.890/2005 care stabilesc competenţa comisiei locale şi obligaţia punerii în posesie pentru comisia care a propus validarea şi a făcut reconstituirea dreptului de proprietate.

[…]

In aceste condiţii Comisia locală de fond funciar B. nu este competentă să facă punerea în posesie pentru reclamantă. La dosar a fost depus protocolul încheiat de Comisia de fond funciar B. şi ADS pentru terenul pentru care această comisie avea obligaţia punerii în posesie,dar suprafaţa de 35,50 ha teren reconstituit reclamantei nu a fost inclusă în protocol.

Potrivit art.47 alin.1 din HG nr.890/2005 terenurile care fac obiectul reconstituirii se vor preda pe bază de protocol comisiilor locale în vederea eliberării titlurilor de proprietate.

Vechiul amplasament este situat pe raza localităţii S., este în proprietatea ADS şi a fost concesionat de SCDP Iaşi.

In baza legii nr.268/2001şi HG nr.626/2001, ADS avea obligaţia să pună la dispoziţia comisiei locale de fond funciar L. terenul reconstituit reclamantei, pe vechiul amplasament, pe bază de protocol.

Cererea de încheiere a protocolului se face pe baza unei documentaţii de comisia judeţeană de fond funciar potrivit art.9 alin.1 şi 2 din HG nr.626/2001.

In cauză pârâta Comisia de fond funciar Iaşi nu a făcut însă dovada că a solicitat la ADS întocmirea protocolului pentru suprafaţa de 35,50 ha teren reconstituită de aceeaşi comisie reclamantei.

Pentru că nu a primit terenul pe bază de protocol de la ADS pârâta Comisia de fond funciar L. nu şi-a îndeplinit nici ea obligaţia prevăzută de art.5 din HG nr.890/2005,cea de punere în posesie.

Constatând întemeiată acţiunea reclamantei,care are reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 35,50 ha teren din anul 2000,dar nu s-a folosit de teren din culpa comisiilor de fond funciar care nu şi-au îndeplinit obligaţiile prevăzute de lege,instanţa urmează să admită cererea reclamantei şi să oblige Comisia Judeţeană Iaşi de fond funciar să solicite la ADS întocmirea protocolului de predare a terenului şi Comisia Locală L. de fond funciar să întocmească procesul verbal de punere în posesie,după primirea terenului.

Etichete: