Top

Fond funciar. Anulare ordin prefect. Teren afectat de detalii de sistematizare.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 5187/245/2008 reclamanta G. A. a solicitat anularea Ordinului emis de pârâtul Prefectul jud. Iasi, prin care i-a fost respinsa cererea de reconstituire a dreptului de proprietate pentru imobilul teren în suprafata de 2230 m.p. teren situat în Iasi, str. A..

În motivarea actiunii reclamantul sustine ca a adresat cererea pentru reconstituirea dreptului de proprietate catre Comisia mun. de fond funciar Iasi pentru suprafata de 2230 m.p. teren situat în Iasi, str. A.. Comisia municipala de fond funciar a efectuat verificarile si a înaintat referatul catre pârât, care a emis ordinul, pe care ea doreste sa-l desfiinteze.

Arata reclamanta ca în cuprinsul acestui ordin nu a fost mentionat ca comisia municipala i-a admis cererea de reconstituire a dreptului de proprietate, s-a analizat superficial cererea sa deoarece nu toata suprafata este afectata de detalii de sistematizare, o anumita suprafata de teren are chiar destinatia de spatiu verde, prin urmare solicita instantei de judecata sa stabileasca în favoarea sa un drept de compensare cu o suprafata de teren echivalenta în municipiul Iasi.

Precizeaza reclamanta ca legea fondului funciar are un caracter reparatoriu si s-a urmarit ca fostii proprietari sa-si primeasca terenurile înapoi chiar pe vechile amplasamente.

Prin sentinta civila nr. 457/15.01.2009 cererea formulata a fost respinsa cu urmatoarea motivare.

Prin cererea adresata instantei reclamanta a solicitat anularea Ordinului emis de pârâtul Prefectul jud. Iasi, prin care i-a fost respinsa cererea de reconstituire a dreptului de proprietate pentru imobilul teren în suprafata de 2230 m.p. teren situat în Iasi, str. A. , motivat de faptul ca în cuprinsul acestui ordin nu a fost mentionat ca comisia municipala i-a admis cererea de reconstituire a dreptului de proprietate, s-a analizat superficial cererea sa deoarece nu toata suprafata este afectata de detalii de sistematizare, o anumita suprafata de teren are chiar destinatia de spatiu verde, prin urmare solicita instantei de judecata sa stabileasca în favoarea sa un drept de compensare cu o suprafata de teren echivalenta în municipiul Iasi.

Din înscrisurile depuse la dosar rezulta ca reclamanta a formulat cerere pentru a i se reconstitui dreptul de proprietate pentru terenul în suprafata de 2230 m.p. teren situat în Iasi, str. A. iar prin Ordinul nr. 37/05.02.2008 cererea i-a fost respinsa cu motivarea ca terenul este sistematizat, afectat de constructii si investitii, respectiv camine, alei betonate si spatii verzi.

În raportul de expertiza tehnica topometrica se identifica terenul si se arata ca întreg terenul pretins de reclamanta este afectat de detalii de sistematizare – respectiv sunt construite camine scolare si între ele sunt spatii verzi impuse de criterii tehnice, spatiile verzi asigurând si accesul la calea publica.

Instanta retine ca terenul solicitat este cuprins în planul de sistematizare al orasului fiind construite pe acesta camine scolare.

Terenul amenajat ca spatiu verde situat între caminele scolare este impus atât de criterii tehnice cât si de faptul ca sunt absolut necesare utilizarii firesti a constructiilor, în conditiile în care acestea asigura accesul la calea publica.

Prin urmare, instanta de judecata apreciaza ca spatiul verde si caile de acces constituie un tot inseparabil, pentru folosirea imobilelor în mod corespunzator, ce nu permite crearea de „suprafete libere” asa cum pretinde reclamanta în motivarea cererii sale.

Prin urmare, având în vedere cele mai sus expuse instanta de judecata, în temeiul art. 54 din Lg. 18/1991 urmeaza a respinge actiunea reclamantei ca neîntemeiata.

Etichete: