Top

Fond funciar – Constatare nulitate absolută titlu de proprietate

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Iaşi, astfel cum şi-a precizat-o
ulterior, reclamanta a solicitat în contradictoriu cu pârâtele Comisia locală de
fond funciar şi Comisia judeţeană de fond funciar ca prin hotărârea ce se va
pronunţa să se constate nulitatea absolută a titlului de proprietate eliberat pe
numele său, deoarece, deşi era îndreptăţită la 1074 mp teren, cf. procesului-
verbal de punere în posesie, în actul de proprietate i s-a înscris doar
suprafaţa de 1003 mp.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că în cauză nu
este incident nici unul dintre cazurile de nulitate absolută prev. de art. III din
Lg. 169/1997 modif., cu atât mai mult cu cât reclamanta a semnat procesul-
verbal de punere în posesie eliberat pentru suprafaţa de 1003 mp teren.,
motiv pentru care va respinge acţiunea formulată.
În cazul în care reclamantei i s-a reconstituit dreptul de proprietate
pentru întreaga suprafaţă de 1074 mp teren, are posibilitatea ca în baza
hotărârii Comisiei judeţene de fond funciar să solicite obligarea celor două
comisii la întocmirea documentaţiei prealabile şi la eliberarea unui titlu de
proprietate suplimentar pentru diferenţa de 71 mp teren.

Etichete: