Top

Litigiu de Munca

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 431/LM din 20 Februarie 2008

Prin cererea adresată acestei instanţe, înregistrată sub nr. 142/88/2008, reclamanţii A… au chemat în judecată pârâţii MINISTERUL….ş.a, solicitând obligarea primilor 3 pârâţi la plata drepturilor salariale restante, reprezentând indemnizaţia lunară de 10% din salariul brut, pe perioada 18 ianuarie 2005 – 30 iunie 2005, actualizate în raport cu rata inflaţiei la data plăţii efective a acestora, cât şi obligarea în solidar a pârâţilor să includă în bugetul de stat, respectiv la prima rectificare de buget, după rămânerea definitivă a sentinţei civile, a acestor sume datorate de cei 3 pârâţi pentru perioadele menţionate.

Examinând acţiunea, prin prisma excepţiei invocate, instanţa va reţine următoarele :

Conform prevederilor art. 284 din Codul Muncii :

(1) Judecarea conflictelor de muncă este de competenţa instanţelor stabilite conform Codului de procedură civilă.

(2) Cererile referitoare la cauzele prevăzute la alin. (1) se adresează instanţei competente în a cărei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul sau reşedinţa, ori după caz sediul”.

Ori, aşa după cum rezultă din cererea de chemare în judecată, reclamanţii îşi au domiciliul în municipiul Slatina, judeţul Olt.

Potrivit prevederilor art. 158 (1) Cod procedură civilă :

„Când în faţa instanţei de judecată se pune în discuţie competenţa acesteia, ea este obligată să stabilească instanţa competentă”.

Aşa fiind, instanţa reţinând prevederile legale sus-citate, urmează a admite excepţia necompetenţei sale teritoriale, declinând competenţa de soluţionare în favoarea Tribunalului Olt.

Etichete: