Top

Competenta materială în materia litigiilor de munca

Domeniu : Competenţă materială

Tip:sentinţa

Nr/data : 961/15.11.2007

Autor : Judecătoria Adjud

Competenta materială în materia litigiilor de munca.

Reclamantul : A.I. a chemat în judecată civilă pe pârâta Inspectoratul Şcolar Vrancea, solicitând obligarea acesteia la plata drepturilor salariale cuvenite pentru perioada octombrie 1997 – mai 1998, şi 2005 – septembrie 2007.

La primul termen de judecată instanţa din oficiu, în temeiul art. 137 Cod pr. civila coroborat cu art. 2 pct. 1 lit.c. Cod pr. civilă a invocat din oficiu excepţia necompetentei materiale, a Judecătoriei Adjud, excepţie care ,n urma deliberării ,a fost admisă de către instanţa, cauza fiind declinata spre soluţionare către Tribunalul Vrancea.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că în temeiul art. 2 pct.1 lit.c. Cod pr. civilă tribunalul judeca în prima instanţă, conflictele de muncă cu excepţia celor date prin lege, în competenta altor instanţe. Obiectul cauzei deduse judecăţii excede sfera litigiilor date în mod expres prin lege în competenţa de soluţionare a judecătoriei ( cum ar fi : litigiile privind carnetul de muncă – conf., art. 8 D.92/96, cererile privind reprezentativitatea sindicatelor sau de autorizare a funcţionării caselor de ajutor reciproc, etc).

Instanţa a avut de asemenea in vedere şi faptul că este obligată să se pronunţe cu precădere asupra excepţiilor care fac de prisos cercetarea cauzei pe fond, sens în care a admis excepţia de necompetentă teritorială şi şi-a declinat competenţa către instanţa competentă să soluţioneze în cauza ( tribunalul).

Etichete: