Top

Plangere contraventionala. citare asigurator

Dosar nr. (…)

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Decizia Civilă Nr. 34

Şedinţa publică de la 16 Ianuarie 2009

Asupra recursului civil de faţă;

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Babadag, judeţul Tulcea, sub nr.(…), petentul (…) a formulat plângere împotriva procesului verbal de contravenţie seria CC nr.(…)întocmit de Postul de Poliţie Topolog, judeţul Tulcea, solicitând anularea acestuia ca netemeinic şi nelegal.

Prin sentinţa civilă nr.601/11.09.2008, Judecătoria Babadag, judeţul Tulcea a respins plângerea contravenţională ca nefondată, reţinând în motivare următoarele:

Petentul a susţinut că aspectele relatate în procesul verbal de contravenţie nu sunt reale , iar în dovedirea plângerii a solicitat ca agentul constatator să depună la dosar documentaţia care a stat la baza întocmirii procesului verbal de contravenţie precum şi planşele fotografice care s-au făcut la locul accidentului.

De menţionat că petentul a semnat procesul verbal de contravenţie sus menţionat fără a formula obiecţiuni .

Urmare a cererii petentului , instanţa a solicitat la IPJ-SPR Tulcea, documentaţia care a stat la baza întocmirii procesului verbal de contravenţie, petentului (…) precum şi planşele fotografice care s-au făcut la locul incidentului.

Agentul constatator a înaintat instanţei declaraţia petentului după producerea accidentului precum şi declaraţia numitului (…) cel care a condus autocamionul cu nr. de înmatriculare (…), care tracta o stupină cu nr. de înmatriculare (…),declaraţie dată tot după producerea accidentului, iar agentul constatator a menţionat că nu au fost efectuate fotografii sau planşe fotografice la faţa locului .

Petentul (…) a recunoscut că a intrat în depăşirea autocamionului condus de (…) şi a acroşat cu partea lateral stângă spate un podeţ , după care autoturismul a revenit spre sensul din dreapta , fiind lovit de autocamionul menţionat mai sus , în partea din spate , dar a motivat că a procedat de aşa manieră pentru că autocamionul cu remorcă stupină avea tendinţa de a se apropia de partea stângă a şoselei , iar el nu a mai avut loc de depăşire.

Susţinerile petentului sunt infirmate de schiţa accidentului .

Din această schiţă nu rezultă că autocamionul cu stupină s-ar fi apropiat de partea stângă a şoselei încât petentul să nu mai aibă loc de depăşire, motiv pentru care a acroşat podeţul , aşa cum a motivat (…), producerea accidentului .

Împotriva acestei sentinţe civile, în termen legal a formulat recurs petentul (…), criticând-o ca net şi nelegală pentru mai multe motive după cum urmează:

– agentul constatator al Postului de Poliţie Topolog nu l-a convocat la faţa locului accidentului pentru constatarea împrejurărilor accidentului şi pe numitul (…) (ci numai pe petentul (…)), trimiţându-l împreună cu stăpânul stupilor la locul de stupărit;

– agentul constatator al Postului de Poliţie Topolog a efectuat constatarea autovehiculului avariat precum şi a urmelor lăsate de autocamionul cu remorcă pe şosea, vizual numai în prezenţa petentului şi a executat fotografii la faţa locului cu un aparat de fotografiat de dimensiuni mici (digital);

– agentul constatator al Postului de Poliţie Topolog a observat urmele de frânare de pe şosea ale autocamionului ieşite peste linia mediană de separaţie a şoselei şi îndreptate spre stânga dar i-a relatat verbal că numitul (…) nu o să vrea să recunoască fiindcă e ţigan;

– agentul constatator al Postului de Poliţie Topolog nu a efectuat complet şi în mod obiectiv cercetarea cauzelor accidentului şi a completat în mod ambiguu procesul verbal (sancţionându-l pe petent în mod abuziv cu avertisment şi suspendarea permisului) deşi petentul a evitat impactul în ultimă instanţă şi a fost lovit de autocamion, ca urmare a situaţiei create de (…);

– agentul constatator al Postului de Poliţie Topolog nu a dorit în mod premeditat să confrunte cele două declaraţii şi să facă cercetarea la faţa locului în prezenţa petentului şi a lui (…), pentru a vedea toţi împreună urmele de frânare ale autocamionului pe partea stângă a şoselei, ba mai mult subofiţerul l-a îndemnat continuu pe (…) să plece cât mai repede;

– agentul constatator al Postului de Poliţie Topolog nu a prezentat petentului propriul referat şi schiţa accidentului pentru luare la cunoştinţă, ci numai procesul verbal de constatare a contravenţiei seria CC nr.(…)şi dovada pentru prezentarea petentului la CASCO;

– agentul constatator al Postului de Poliţie Topolog i-a indicat petentului (…) să semneze procesul verbal de constatare a contravenţiei în sensul luării la cunoştinţă iar eventualele contestaţii să le adreseze în scris pe adresa Judecătoriei Babadag.

Analizând legalitatea sentinţei recurate, în raport de criticile formulate, cât şi din oficiu, în tem. art.304 indice 1 Cod proc.civilă, tribunalul constată că recursul este întemeiat pentru considerentele ce urmează:

Prin procesul verbal seria CC nr.(…), recurentul – petent (…) a fost sancţionat cu „avertisment şi reţinere a permisului de conducere” întrucât în ziua respectivă, în timp ce conducea autoturismul marca PEUGEOT cu nr. de înmatriculare (…) relaţia Hârşova – Tulcea, în momentul efectuării manevrei de depăşire a unui autocamion cu remorcă, a acroşat cu partea laterală stângă spate un podeţ de pe partea stângă a drumului public, după care a derapat intrând în faţa autocamionului şi fiind lovit din spate, reţinându-se că fapta se încadrează în prev. art.118 lit.a din HG 1391/2006 cu privire la Regulamentul de aplic a OUG nr.195/2002 republic.

În colţul din dreapta sus al procesului verbal arătat, s-a menţionat că asigurătorul este reprezentat de „Banca Transilvania Asigurări” prin (…).

Potrivit art.33 al.2 din OG 2/2001 în cazul, în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie, Judecătoria va cita şi societatea de asigurări menţionată în procesul verbal de constatare a contravenţiei.

În faţa instanţei de fond nu a fost‚ însă citat nici BT ASIST SRL şi nici Banca „Transilvania” Asigurări, cu toate că, în procesul verbal de contravenţie s-a făcut menţiunea societăţii de asigurare.

Având în vedere că fapta reţinută a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie, prim a instanţă era obligată să citeze asiguratorul dar neprocedând de această manieră, în cauză devin incidente prev. art.312 al.5 Cod proc.civilă potrivit cărora recursul va fi admis cu consecinţa casării în totalitate a sentinţei civile atacate şi a trimiterii cauzei spre rejudecare aceleaşi instanţe,

Tags: