Top

Anulare pentru netimbrare

Dosar nr. 516/253/2007

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR.62

Şedinţa publică din data de 28 ianuarie 2009

În acţiunea civilă legal timbrată si înregistrată la Judecătoria Măcin sub nr. 516/253/ 22.06.2007 , reclamanţii AV si SD au chemat în judecată pe SI , SG si SC solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate masa succesorală rămasă de pe urma defunctului SM , moştenitorii acestuia , cotele fiecăruia si să se dispună ieşirea din indiviziune.

Prin sentinţa civilă nr.660 din 27 oct.2008 Judecătoria Măcin a admis acţiunea formulată de reclamanţi şi a constatat că de pe urma defunctului SM , decedat la 8 ianuarie 2004, a rămas ca masă succesorală cota de ? dintr-un:

– imobil casă de locuit, format din şapte încăperi, magazie, bucătărie de vară şi terenul aferent în suprafaţă de 1243,13 m.p. situat în intravilanul com. BB, jud.Tulcea,…;

– suprafaţa de 2882 m.p. situat în intravilanul com. BB , jud.Tulcea, …., Parcela 876, având ca vecini:…….

Restul cotei de 1/2 din această masă succesorală aparţine lui SI – soţie supravieţuitoare, conform art. 30 codul familiei.

A constatat că, pârâta SI a renunţat la cota sa de soţie supravieţuitoare ce-i revine de pe urma defunctului său soţ SM .

A constatat că asupra acestei părţi din masa succesorală părţile deţin următoarele cote totale:

– SI – soţie supravieţuitoare – cota de 4/8;

– AV , SD , SG şi SC – în calitate de fii şi fiice – deţin fiecare o cotă totală de 1/8;

A constatat că valoarea imobilului casă de locuit şi terenului aferent în suprafaţă de 1243,13 m.p. este de 43014 RON.

A constatat că terenul intravilan în suprafaţă de 2253 m.p. conform Titlului de Proprietate nr. 1552/1993 şi 2882 m.p. conform măsurătorilor efectuate de expert PE , are o valoare de 17758 lei RON.

A constatat că de pe urma acelui defunct a mai rămas ca masă succesorală terenul în suprafaţă de 2 ha. situat în extravilanul com. BB, jud. Tulcea,Tarla 25, Parcela 217/1 (Titlul de Proprietate nr. 1652/1993).

A constatat că pârâta SI a renunţat la cota sa de soţie supravieţuitoare ce-i revenea de pe urma defunctului SM .

A constatat că asupra terenului în suprafaţă de 2 ha. au rămas ca moştenitori AV , SD , SG şi SC – în calitate de fii şi fiice, cu o cotă de 1/4 fiecare.

A dispus ieşirea din indiviziune prin formarea de loturi, astfel:

LOTUL NR.1. – i s-a atribuit pârâtei SI şi este format din:

– casa, având în componenţă camerele A,B,C şi D, marchiza, anexe şi terenul aferent în suprafaţă de 452,6 m.p. individualizat în schiţa anexă ( fila 43) la raportul de expertiză efectuat de expert YI ( care face parte din prezenta hotărâre) cu lot 1. şi cu dimensiunile din schiţă.

Valoarea acestui lot este de 23052 lei. RON.

LOTUL NR.2. – i s-a atribuit reclamantei AV şi este format din:

– casă, camerele E,F,G, marchiză şi terenul aferent în suprafaţă de 304,13 m.p. individualizat în schiţa anexă ( fila 43) la raportul de expertiză efectuat de expert YI ( care face parte din prezenta hotărâre) cu lot 2. şi cu dimensiunile din schiţă.

– suprafaţa de 5.000 m.p. situat în extravilanul com. BB, jud.Tulcea, Tarla 25, Parcela 217/1, având ca vecini: ….conform schiţei anexă (fila 150) la raportul de expertiză efectuat de expert PE şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre ( în schiţă este numerotat cu lotul nr.l.)

Valoarea acestui lot este de 13920 lei RON.

LOTUL NR.3. – i s-a atribuit pârâtului SC şi este format din:

– – suprafaţa de 486,4 m.p. individualizat în schiţa anexă ( fila 43) la raportul de expertiză efectuat de expert YI ( care face parte din prezenta hotărâre) cu lot 3. şi cu dimensiunile din schiţă;

– suprafaţa de 5.000 m.p. situat în extravilanul com. BB, jud.Tulcea, Tarla 25, Parcela 217/1, având ca vecini: ….Drum exploatare( în schiţă este numerotat cu lotul nr.4)

Valoarea acestui lot este de 6042 lei RON.

LOTUL NR.4. – i s-a atribuit pârâtului SG şi este format din:

– suprafaţa de 1426 m.p. situat în intravilanul com. BB, jud.Tulcea, Tarla, 23, Parcela 876, având ca vecinătăţi: ……………. la raportul de expertiză efectuat de expert PE şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

– suprafaţa de 5.000 m.p. situat în extravilanul com. BB, jud. Tulcea, Tarla 25, Parcela 217/1 având ca vecini: SD …..(în schiţă este numerotat lotul nr.3)

Valoarea acestui lot este de 8879 RON.

LOTUL NR.5. – i s-a atribuit lui SD şi este format din:

– suprafaţa de 1426 m.p. situat în intravilanul com. BB, jud.Tulcea, Tarla, 23, Parcela 876, având ca vecinătăţi: SG , Drum stradal, Rădulesvu Vasile, Drum stradal, individualizat şi cu dimensiunile în schiţa anexă(fila 151) la raportul de expertiză efectuat de expert PE şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

– suprafaţa de 5.000 m.p. situat în extravilanul com. BB, jud. Tulcea, Tarla 25, Parcela 217/1 având ca vecini: …… (în schiţă este numerotat lotul nr.2)

Valoarea acestui lot este de 8879 RON.

Pentru egalizarea loturilor AV , a fost obligată să plătească lui SI suma de 6324,5 RON, iar SG a fost obligat să-i plătească tot lui SI suma de 1009,5 RON.

De asemenea, SG a fost obligat să-i plătească lui SC suma de 274 lei , iar SD a fost obligat să-i plătească lui SC suma de 1282,5 lei.

Nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:

Potrivit acţiunii si actelor depuse la dosar , rezultă că SM a decedat la 8 ianuarie 2004 iar de pe urma acestuia a rămas ca masă succesorală cota de 1/2 dintr-un imobil casă de locuit format din şapte încăperi , magazie , bucătărie de vară si terenul aferent în suprafaţă de 1243,13 mp situat în intravilanul com. I.C. Bratianu , jud. Tulcea , Tarla 11 , parcelele 327 si 328 si suprafaţa de 2882 mp situat de asemenea în intravilanul com. I.C. Bratianu , jud. Tulcea , Tarla 23, parcela 876.

S-a constatat că de pe urma aceluiaş defunct a mai rămas ca masă succesorală suprafaţa de 2 ha , teren arabil extravilan com. BB, Tarla 25 , Parcela 217/1.

Prin prezenta acţiune reclamanţii au solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună ieşirea din indiviziune.

In şedinţa publica din 25 iulie 2007 , pârâta SI care este soţie supravieţuitoare a defunctului SM a precizat că renunţă la drepturile succesorale cei revin de pe urma soţului său .

La raportul de expertiză tehnică imobiliara , AV , SC si SI au formulat obiecţiuni , arătând că de fapt măsurătoarea întregului imobil ar fi presupus si măsurarea suprafeţei ocupate efectiv de magazinul Cooperativei de Consum, suprafaţa reţinută pe bază de titlu , de actualul Consum Coop adică 160 mp. si suprafaţa deţinută de parţi , respectiv 1243 mp.

Prin răspunsul la obiecţiuni expertul YI precizează că sa identificat imobilul potrivit titlului iar lotizarea sa făcut în limita proprietăţii existente , si în sfârşit expertul nu are calitatea de a completa de la sine masa succesorală.

In raportul de expertiza s-a mai reţinut că, din terenul iniţial situat în Tarla 11 , Parcela 327- 328 defunctul SM a înstrăinat o suprafaţă de 190 mp către Consum Coop unde s-a construit un magazin pe latura de nord.

La raportul de expertiza topografica nu au existat obiecţiuni.

Având în vedere probele administrate în cauză precum si precizarea făcută de pârâta SI care în calitate de soţie supravieţuitoare a renunţat la drepturile sale succesorale, instanţa a reţinut că, de pe urma defunctului SM decedat la 8 ianuarie 2004 a rămas ca masă succesorală :

1. Cota de 1/2 din

– imobil casă de locuit, format din şapte încăperi, magazie, bucătărie de vară şi terenul aferent în suprafaţă de 1243,13 m.p. situat în intravilanul com. BB, jud.Tulcea,Tarla 11, Parcela 327 şi 328;

– suprafaţa de 2882 m.p. situat în intravilanul com. BB , jud.Tulcea, Tarla 23, Parcela 876, având ca vecini……

Restul cotei de 1/2 din această masă succesorală aparţine lui SI – soţie supravieţuitoare, conform art. 30 codul familiei.

S-a constatat că, pârâta SI a renunţat la cota sa de soţie supravieţuitoare ce-i revine de pe urma defunctului său soţ SM .

S-a constatat că asupra acestei părţi din masa succesorală părţile deţin următoarele cote totale:

– SI – soţie supravieţuitoare – cota de 4/8;

– AV , SD , SG şi SC – în calitate de fii şi fiice – deţin fiecare o cotă totală de 1/8;

S-a constatat că valoarea imobilului casă de locuit şi terenului aferent în suprafaţă de 1243,13 m.p. este de 43014 RON.

S-a constatat că terenul intravilan în suprafaţă de 2253 m.p. conform Titlului de Proprietate nr. 1552/1993 şi 2882 m.p. conform măsurătorilor efectuate de expert PE , are o valoare de 17758 lei RON.

2. De pe urma aceluiaş defunct a mai rămas ca masă succesorală un teren în suprafaţă de 2 ha situat in extravilanul com. I.C. BB, jud. Tulcea, Tarla 25 Parcela 217/1 iar ca moştenitori asupra acestui teren au rămas AV , SD , SG si SC în calitate de fii si fiice cu o cota de 1/4 fiecare.

Ţinând cont de propunerile din rapoartele de expertiză si voinţa părţilor şi având în vedere si art. 728 cod civil instanţa a dispus ieşirea din indiviziune prin formarea a cinci loturi astfel:

LOTUL NR.1. – i s-a atribuit pârâtei SI fiind format din:

– casa, având în componenţă camerele A,B,C şi D, marchiza, anexe şi terenul aferent în suprafaţă de 452,6 m.p. individualizat în schiţa anexă ( fila 43) la raportul de expertiză efectuat de expert YI ( care face parte din prezenta hotărâre) cu lot 1. şi cu dimensiunile din schiţă.

Valoarea acestui lot este de 23052 lei. RON.

LOTUL NR.2. – i s-a atribuit reclamantei AV ,fiind format din:

– casă, camerele E,F,G, marchiză şi terenul aferent în suprafaţă de 304,13 m.p. individualizat în schiţa anexă ( fila 43) la raportul de expertiză efectuat de expert YI ( care face parte din prezenta hotărâre) cu lot 2. şi cu dimensiunile din schiţă.

– suprafaţa de 5.000 m.p. situat în extravilanul com. BB, jud.Tulcea, Tarla 25, Parcela 217/1, având ca vecini:…., conform schiţei anexă (fila 150) la raportul de expertiză efectuat de expert PE şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre ( în schiţa este numerotat cu lotul nr.l.)

Valoarea acestui lot este de 13920 lei RON.

LOTUL NR.3. – i s-a atribuit pârâtului SC , fiind format din:

– suprafaţa de 486,4 m.p. individualizat în schiţa anexă ( fila 43) la raportul de expertiză efectuat de expert YI ( care face parte din prezenta hotărâre) cu lot 3. şi cu dimensiunile din schiţă;

– suprafaţa de 5.000 m.p. situat în extravilanul com. BB, jud.Tulcea, Tarla 25, Parcela 217/1, având ca vecini: ….

Valoarea acestui lot este de 6042 lei RON.

LOTUL NR.4. – i s-a atribuit pârâtului SG , fiind format din:

– suprafaţa de 1426 m.p. situat în intravilanul com. BB, jud.Tulcea, Tarla, 23, Parcela 876, având ca vecinătăţi: Ştefănescu Constantin, Drum stradal, SD , Drum stradal individualizat şi cu dimensiunile în schiţa anexă(fila 151) la raportul de expertiză efectuat de expert PE şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

– suprafaţa de 5.000 m.p. situat în extravilanul com. BB, jud. Tulcea, Tarla 25, Parcela 217/1 având ca vecini: …..(în schiţă este numerotat lotul nr.3)

Valoarea acestui lot este de 8879 RON.

LOTUL NR.5. – i s-a atribuit lui SD , fiind format din:

– suprafaţa de 1426 m.p. situat în intravilanul com. BB, jud.Tulcea, Tarla, 23, Parcela 876, având ca vecinătăţi: SG , Drum stradal, Rădulesvu Vasile, Drum stradal, individualizat şi cu dimensiunile în schiţa anexă(fila 151) la raportul de expertiză efectuat de expert PE şi care face parte integrantă din prezenta hotărire;

– suprafaţa de 5.000 m.p. situat în extravilanul com. BB, jud. Tulcea, Tarla 25, Parcela 217/1 având ca vecini:, (în schiţă este numerotat lotul nr.2)

Valoarea acestui lot este de 8879 RON.

Potrivit cotelor părţilor trebuie reţinut că pentru masa succesorală de la pct. 1 pârâtei SI îi revine o cota de 4/8 (în conf. cu art. 30 cod familie)care valoric înseamnă 30386 lei , iar lui AV , SC , SG si SD în calitate de fii si fiice le revine o cota de 1/8 care valoric înseamnă 7596, 5 lei pentru fiecare.

In aceste condiţii si pentru egalizarea loturilor , AV a fost obligată să plătească lui SI suma de 6324,5 lei, iar SG va fi obligat să-i plătească tot lui SI suma de 1009, 5 lei , SG , a fost obligat să-i plătească lui SC suma de 274 lei , iar SD a fost obligat să-i plătească lui SC suma de 1282, 5 lei .

Părţile nu au solicitat cheltuieli de judecata.

Împotriva acestei sentinţe civile a declarat recurs AV , fără a achita taxa judiciară de timbru şi timbru judiciar aferente.

Fiind înregistrată cauza la 12 decembrie 2008 la Tribunalul Tulcea, s-a acordat termen la 28 ian.2009, când apelanta a fost citată cu menţiunea de a achita taxa judiciară de timbru în valoare de 9,5 lei şi timbrul judiciar în valoare de 0,3 lei.

La termenul stabilit, recurenta nu s-a prezentat în faţa instanţei şi nu a făcut dovada plăţii taxei de timbru şi a timbrului judiciar datorat.

Potrivit art.20 din Legea nr.146/1997 taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat. Dacă taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în momentul înregistrării cererii instanţa va pune în vedere solicitantului să achite suma datorată până la primul termen de judecată. Neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau a cererii.

Potrivit art.9 alin.2 din OG nr.32/18.08.1995 aprobată prin Legea nr.123/9.07.1997 rezultă că, în cazul nerespectării dispoziţiilor cu privire la plata timbrului judiciar, se va proceda conform prevederilor legale în vigoare referitoare la taxa de timbru.

Având în vedere faptul că, deşi recurenta a fost citată cu menţiunea de a achita taxa judiciară de timbru şi timbrul judiciar datorate, aceasta nu s-a conformat, urmează a constata că nu se poate trece la examinarea recursului şi, pe cale de consecinţă, acesta urmează a fi anulat ca netimbrat.

Etichete: