Top

Modificare măsură plasament

Dosar nr. 159/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 256

Şedinţa publică de la 16 Februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 159/88/2009 la data de 27 ianuarie 2009, reclamanta DIRECŢIA GEERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI – TULCEA a solicitat modificarea măsurii de plasament de la Centrul de Plasament „Speranţa” Tulcea la Serviciul de Asistenţă şi Sprijin pentru Tineri – Tulcea pentru minorul (…), născut la data de … în Tulcea, judeţ Tulcea, fiul lui (…), cu domiciliul în comuna …, judeţ Tulcea, cu reşedinţa necunoscută şi a (…), decedată.

A mai subliniat reclamanta că, în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, exerciţiul drepturilor şi obligaţiilor părinteşti este delegat Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea.

In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că minorul provine dintr-o relaţie de concubinaj, cu paternitate recunoscută. Mama a decedat în anul 2000, minorul locuind la bunica paternă (…). Din anul 2002 este internat şi abandonat la Secţia pediatrie, încredinţat ulterior Centrului de Plasament „Speranţa”. Conform Sentinţei civile nr. 513 din 28 martie 2006, este plasat la acelaşi centru. Tatăl său a manifestat un total dezinteres, nu l-a vizitat niciodată pe minor iar situaţia acestuia este instabilă pe fondul deselor schimbări de reşedinţă şi prestării unor munci ocazionale.

In drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 68 din Legea nr. 272/2004.

In dovedirea cererii au fost depuse la dosarul cauzei următoarele înscrisuri: raport referitor la ancheta psihosocială a minorului, anchetă socială a D.G.A.S.P.C. Tulcea, plan individual de protecţie, caracterizare, evaluare psihologică, raport după discuţii, adeverinţă medicală, raport de evaluare trimestrială, copia Sentinţei civile nr. 513 din 28 martie 2006 şi copie certificat de naştere minor.

Examinând cererea în raport de probatoriul administrat, instanţa reţine că minorul provine dintr-o relaţie întâmplătoare a mamei cu numitul (…), cu paternitate recunoscută, iar după decesul mamei, acesta a rămas în grija bunicilor paterni, bătrâni şi bolnavi. Ulterior decesului bunicii, tatăl l-a internat şi abandonat la Secţia de Pediatrie a Spitalului Judeţean iar, în urma unei sesizări către Direcţia pentru protecţia copilului s-a constatat imposibilitatea plasării acestuia în familia lărgită, fiind încredinţat prin Hotărârea nr. 210/2002 la Centrul de Plasament „Speranţa” Tulcea.

Din momentul în care a fost plasat la Centrul „Speranţa” nu a fost vizitat nici de tată şi nici de rude apropiate.

Tatăl minorului nu deţine o locuinţă stabilă, trăieşte în diferite reşedinţe şi având condiţii precare de existenţă, fapt care nu îi permite să-l aibă în grijă pe minor şi nici alţi membri din familia lărgită nu şi-au manifestat vreun interes pentru a-l lua de la centrul de plasament.

Din înscrisurile aflate la dosar rezultă că minorul este elev în clasa a VI-a la Scoala „…”, cu o capacitate scăzută la învăţătură dar interesat să-şi îmbunătăţească situaţia şcolară, sănătos din punct de vedere clinic şi îşi doreşte să fie transferat la Serviciul de Asistenţă şi Sprijin pentru Tineri – Tulcea, unde să i se asigure un climat optim de îngrijire, dezvoltare şi educare.

Potrivit dispoziţiilor art. 68 din Legea nr. 272/2004, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială, dispuse de comisia pentru protecţia copilului sau de instanţa judecătorească, trebuie verificate trimestrial de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, iar în cazul în care împrejurările prevăzute la alin. 1) s-au modificat, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului este obligată să sesizeze de îndată comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa judecătorească, în vederea modificării sau, după caz, a încetării măsurii.

De asemenea, potrivit art. 69 din aceeaşi lege, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, organismul privat autorizat întocmeşte, trimestrial sau ori de câte ori apare o situaţie care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului şi modului în care acesta este îngrijit, iar în situaţia în care se constată, pe baza raportului întocmit potrivit alin. 2, necesitatea modificării sau, după caz, a încetării măsurii, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului este obligată să sesizeze de îndată comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa judecătorească.

Având în vedere situaţia prezentată, cum minorul urmează a beneficia de condiţii mai bune pentru dezvoltarea sa, instanţa constată că cererea formulată de către reclamantă este întemeiată, urmând a o admite şi a dispune modificarea măsurii de protecţie specială, instituită prin Sentinţa civilă nr. 513 din 28 martie 2006 a Tribunalului Tulcea cu privire la minorul (…), născut la 23 mai 1995 în municipiul Tulcea, judeţ Tulcea, din părinţii (…) şi (…), în sensul plasamentului acestuia la Serviciul de Asistenţă şi Sprijin pentru Tineri – Tulcea, judeţ Tulcea.

Etichete: