Top

Contopirea pedepselor

Dosar nr.6267/327/2008

DECIZIA PENALA NR.45

Sedinta publica din 20 martie 2009

Referitor la recursul declarat de condamnatul … împotriva sentintei penale nr. 59 din 21 ianuarie 2009 a Judecatoriei Tulcea, tribunalul retine urmatoarele :

Prin cererea adresata Judecatoriei Tulcea si înregistrata cu nr. 6267/327/2008, la 23.12.2008. petentul … a solicitat contopirea pedepselor de 1 an si 6 luni închisoare aplicata prin sentinta penala 53/2008 a Judecatoriei Babadag si a pedepsei de 1 an închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 164/2008 a aceleasi instante.

Prin sentinta penala nr. 59 din 21.01.2009 Judecatoria Tulcea a admis cererea si a dispus contopirea celor doua pedepse în cea mai grea de un an si 6 luni închisoare pe care a sporit-o la 2 ani închisoare.

Totodata, prima instanta a dedus din pedeapsa aplicata perioada executata de la 13.05.2008 pâna la ramânerea definitiva a acestei hotarâri.

Judecatoria Tulcea a anulat mandatele emise în baza celor doua sentinte contopite si a dispus emiterea unui alt mandat în acord cu noua hotarâre.

Împotriva acestei hotarâri în termen legal a declarat recurs petentul ., care a criticat-o pentru netemeinicie, în sensul ca nu se impune aplicarea sporului de 6 luni închisoare.

Analizând recursul tribunalul constata ca acesta este fondat pentru urmatoarele considerente.

Astfel, se retine ca în cauza au fost contopite doar doua pedepse pentru infractiuni minore de furt calificat, astfel încât nu se impunea sporirea pedepsei cu 6 luni închisoare, având în vedere si vârsta frageda a petentului (23 ani).

Pentru aceste considerente, urmeaza a sa fie admis recursul declarat de condamnatul ….

În consecinta, va fi casata în parte sentinta penala nr. 59 din 21 ianuarie 2009 a Judecatoriei Tulcea, în sensul înlaturarii sporului de 6 luni închisoare, urmând ca recurentul … sa execute pedeapsa rezultanta de 1 an si 6 luni închisoare.

Vor fi mentinute celelalte dispozitii ale sentintei atacate.

În baza art. 192 alin. 3 Cod pr. penala, cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramâne în sarcina statului.

Onorariul aparatorului oficiu în suma de 100 lei se va deconta din fondul Ministerului Justitiei catre Baroul de Avocati Tulcea pentru avocat ….

Etichete: