Top

Decizia penala nr.14/23.01.2009 – contopira pedepselor

Dosar nr.5334/327/2008

.

DECIZIA PENALA NR.14

Sedinta publica din 23 ianuarie 2009

.

Referitor la recursul declarat de petentul … împotriva sentintei penale nr. … din 24 noiembrie 2008 a Judecatoriei Tulcea, tribunalul retine urmatoarele :

Prin cerea adresata initial Tribunalului Tulcea, petentul … a solicitat contopirea pedepselor aplicate prin sentinta penala nr. …/2008 a Judecatoriei Macin si sentinta penala nr. …/2007 a Tribunalului Arges, cererea fiind declinata spre competenta solutionare la Judecatoria Tulcea.

Prin sentinta penala nr. … din 24 noiembrie 2008, Judecatoria Tulcea a admis cererea de contopire formulata de catre petentul -condamnat … si în baza art. 34 (1) lit. b Cod penal a dispus contopirea pedepsei de 4 ani si … luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr. …/17.04.2007 a Tribunalului Arges cu pedeapsa de 2 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr. …/13.08.2008 a Judecatoriei Macin, urmând ca petentul sa execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani si … luni închisoare, sporita la 5 ani si … luni .

A fost dedusa perioada deja executata, de la ….11.2007 si pâna la ramânerea definitiva a hotarârii.

Au fost anulate mandatele de executare a pedepsei emise în baza sentintelor penale nr. …/17.04.2007 a Tribunalului Arges si nr. …/13.08.2008 a Judecatoriei Macin si a fost emis un nou mandat de executare, conform, dispozitiei prezentei hotarâri.

Au fost mentinute celelalte dispozitii ale sentintei penale amintite.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, prima instanta a retinut ca prin sentinta penala nr. …/17.04.2007 a Tribunalului Arges (definitiva prin decizia penala nr. 4999/25.10.2007 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie), petentul … a fost condamnat la o pedeapsa de 4 ani si … luni închisoare pentru savârsirea unei infractiuni de tâlharie prevazute de art. 211(2)(b) si (2ą)(a) si (c) Cod Penal, cu aplicarea art. 99 Cod Penal (fapta din 17.02.2005).

Prin sentinta penala nr. …/13.08.2008 a Judecatoriei Macin (definitiva prin neapelare la 08.09.2008), petentul a fost condamnat la 2 ani închisoare pentru savârsirea unei infractiuni de vatamare corporala grava, prevazuta de art. 182(1) Cod Penal (fapta din 24.09.2007).

S-a constatat ca cele doua fapte au fost savârsite înainte de a interveni condamnarea definitiva pentru vreuna dintre ele, astfel ca sunt întrunite conditiile prevazute de art. 33(a) Cod Penal.

Prin urmare, instanta de fond a contopit cele doua pedepse conform dispozitiilor art. 34(1)(b) Cod Penal, dispunând ca petentul sa execute pedeapsa cea mai grea, de 4 ani si … luni aplicata prin sentinta penala nr. …/17.04.2007 a Tribunalului Arges. De asemenea, la aceasta s-a adaugat un spor, luându-se in considerare „predilectia” condamnatului catre savârsirea de infractiuni cu violenta.

Totodata, s-a dedus perioada executata din pedeapsa aplicata prin sentinta penala nr. …/17.04.2007 a Tribunalului Arges, respectiv de la ….11.2007 si pâna la ramânerea definitiva a hotarârii.

Împotriva acestei hotarâri, în termen legal a declarat recurs condamnatul …, care a criticat-o pentru netemeinicie în sensul ca nu se impunea aplicarea sporului de 8 luni închisoare.

Analizând recursul, tribunalul retine ca acesta este fondat pentru urmatoarele considerente :

Astfel, în ceea ce priveste operatiunea de contopire a pedepselor, aceasta a fost corect realizata, fiind dedusa perioada executata pâna în prezent de catre condamnat.

Cu toate acestea, instanta de recurs apreciaza ca, raportat la numarul redus de condamnari pentru savârsirea a 2 infractiuni, nu se mai impunea aplicarea sporului de pedeapsa de 8 luni închisoare dispus de prima instanta.

Se constata ca pedeapsa rezultata în urma contopirii, respectiv 4 ani si … luni închisoare are un cuantum ridicat, astfel încât este suficienta pentru atingerea scopului educativ reglementat de art. 52 Cod penal si nu se mai impune sporirea cu 8 luni închisoare.

Fata de cele expuse, urmeaza a fi admis recursul declarat de petentul ….

În consecinta, va fi casata în parte sentinta penala nr. …/24 noiembrie 2008 a Judecatoriei Tulcea, în sensul ca va fi înlaturat sporul de 8 luni închisoare aplicat, urmând ca petentul sa execute pedeapsa rezultanta de 4 ani si … luni închisoare.

Vor fi mentinute celelalte dispozitii ale hotarârii atacate, urmând sa fie emis un nou mandat de executare în raport cu prezenta decizie.

Cheltuielile vor ramâne în sarcina statului.

Se va constata ca recurentul a avut aparator ales în cauza.

Etichete: