Top

Plângerea împotriva rezoluţiei procurorului de netrimitere în judecată

Dosar nr.50/327/2009

DECIZIA PENALA NR.57

Sedinta publica din 30 martie 2009

Cu privire la recursul penal, constata urmatoarele :

Prin cererea adresata Judecatoriei Tulcea si înregistrata sub nr. 50/327/2009 petentul … a formulat plângere împotriva rezolutiei procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Tulcea nr. 375/II/2/2008 din 11.12.2008.

În motivarea plângerii petentul a aratat ca este de acord cu trimiterea dosarului de urmarire penala, dar la alta persoana, la Ministerul Administratiei si Internelor – Inspectoratul Politiei Judetene Tulcea.

Nu s-a indicat temeiul de drept material al plângerii.

Prin rezolutia Parchetului de pe lânga Judecatoria Tulcea 1004/P/2007 s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de … pentru savârsirea infractiunii prevazuta de art. 288 alin. 2 Cod Penal.

Potrivit acestei rezolutii, actele premergatoare s-au efectuat în cauza la plângerea petentului, formulata împotriva angajatilor O.C.P.I. Tulcea întrucât, conform opiniei sale, acestia i-au modificat unele documente referitoare la doua suprafete de teren, respectiv planul parcelar si de amplasament. În cuprinsul aceleiasi sesizarii, petentul a sustinut ca persoane a caror identitate nu o cunoaste i-au sustras în timp ce se deplasa pe strada o copie a unui titlu de proprietate. Verificarile organelor de cercetare penala, au stabilit ca petentul a cumparat de la mostenitorii defunctei …, … si … doua suprafete de teren de 5000 si 7000 m.p.

Limitele si configuratia terenului astfel dobândit, de catre reclamant rezultau din titlurile de proprietate materializate în contractele de vânzare cumparare încheiate si detinute de catre acesta, pentru ca între datele consemnate în cuprinsul contractelor de vânzare cumparare si planurile de amplasament si delimitare a corpului de proprietate s-au constatat neconcordante, functionarul din cadrul OCPI a procedat la corectarea ultimelor înscrisuri ( plan de amplasament si delimitare). Prin aceasta operatiune s-a realizat o identitate între cele inserate în titlurile de proprietatea si documentele ulterioare eliberate. Ceea ce reclama petentul era tocmai interventia pe care au facut-o angajatii OCPI în cuprinsul planului de amplasament si delimitare. În acest sens s-a concluzionat ca modificarea nu s-a facut cu intentia de a denatura continutul actelor la care s-a facut referire ci pentru a stabili concordanta cu titlurile de proprietate , pe aceasta cale remediindu-se o greseala anterioara.

A mai retinut parchetul ca, în ceea ce priveste infractiunea de furt, nu s-au identificat probe care sa confirma existenta faptei în conditiile în care nici reclamantul nu a indicat vreo împrejurare din care sa rezulte indici referitor la sustragerea actului de proprietate la care a facut referire în plângerea sa.

Împotriva rezolutiei procurorului, petentul a formulat plângere atât la conducatorul parchetului cât si la instanta de judecata. Întrucât în fata judecatorului, când petentul asistat de aparator în expunerea sa a precizat ca în fapt solicita luarea masurilor fata de functionarul OCPI care a întocmit initial planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate si nu fata de cei care l-au corectat, prin sentinta penala 1371/5.12.2007 plângerea formulata a fost admisa, rezolutia de neîncepere a urmaririi penale nr. 1004/P/2007 din 22.06.2007 si Ordonanta 267/II/2/2007 din 31.07.2007 fiind desfiintate iar cauza trimisa procurorului în vederea urmaririi penale.

Actele premergatoare efectuate ulterior momentului desfiintarii de catre instanta de judecata a rezolutiei si ordonantei la care s-a facut referire au stabilit ca planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate au fost întocmite anterior date de 6.08.2003 de catre … – tehnician topograf.

Potrivit declaratiei faptuitorului care nu a fost infirmata de nici un mijloc de proba, a rezultat ca din greseala a inversat datele referitoare la suprafetele de teren dobândite de reclamant, nici un moment neavând intentia de a denatura continutul documentelor pe care le-a realizat.

Împotriva acestei rezolutii a formulat plângere petentul iar prin rezolutia Parchetului de pe lânga Judecatoria Tulcea nr. 375/II/2/2008 din 11.12.2008 s-a respins plângerea formulata de petent împotriva rezolutiei din data de 14.11.2008, s-a dispus trimiterea plângerii Politiei municipiului Tulcea si copii de pe înscrisuri din dosarul 1004/P/2007 pentru a se efectua cercetari fata de AN sub aspectul savârsirii infractiunii prev. de art. 288 Cod Penal.

S-a retinut în considerentele acestei rezolutii ca în plângerea formulata petentul a motivat si un alt aspect, anume acela ca nu au fost falsificate numai planurile de amplasament si delimitare a corpului de proprietate nr. 4219 si 4220 ci a fost falsificata si harta de la OCPI dupa ce s-au eliberat planurile de încadrare în zona.

În atare situatie a opinat procurorul ca este vorba de o fapta de fals material în înscrisuri oficiale asupra altui înscris , respectiv asupra hartii de la O.C.P.I.

Prin sentinta penala nr. 82 din 27 ianuarie 2009, Judecatoria Tulcea în temeiul art. 2781 alin.8 lit. a Cod pr. penala a respins plângerea, ca nefondata si a mentinut rezolutia Parchetului de pe lânga Judecatoria Tulcea nr. 1004/P/2007 din 14.11.2008.

In baza art. 192 al. 2 Cod pr. penala, a obligat petentul la plata sumei de 10 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pentru a pronunta aceasta hotarârea, instanta de fond a retinut ca în mod corect s-a dispus neînceperea urmarii penale fata de … pentru savârsirea infractiunii prevazuta de art. 288 alin. 2 Cod Penal întrucât declaratia acestuia, în sensul ca din greseala a inversat datele referitoare la suprafete de teren dobândite de catre petent, neavând nici un moment intentia de a denatura continutul documentelor pe care le-a realizat, nu este infirmata de nici un mijloc de proba administrat în cursul urmarii penale.

Împotriva acestei sentinte penale a declarat recurs petentul recurent …, criticând-o ca fiind netemeinica si nelegala întrucât rezolutia de neîncepere a urmaririi penale s-a bazat doar pe o simpla declaratie a învinuitului care a aratat ca din greseala a inversat datele referitoare la suprafetele de teren, niciun moment neavând intentia de a denatura continutul din documentelor pe care le-a realizat si ca oricum ulterior acestea au fost remediate prin rectificarea greselii.

A mai aratat petentul recurent ca sustinerile învinuitului nu puteau fi retinute de organele de urmarire motivat de împrejurarea ca nici un moment nu s-a facut o confruntarea a actelor petentului cu copiile actelor pe care le foloseste Oficiul de Cadastru, fiind posibil ca doar la nivelul copiilor (detinute de petent) sa se fi operat modificarea (presupusa rectificare a erorii).

A aratat petentul recurent ca din probele administrate rezulta fara nici un dubiu vinovatia învinuitului si faptul ca O.C.P.I. a validat un fals întocmit de învinuit cu buna stiinta.

Considera petentul recurent ca situatia de fapt nu a fost lamurita de organele de urmarire penala având în vedere si faptul ca actele depuse de petent nu au fost prezentate în logica si succesiunea cronologica a situatiei de fapt asa cum a fost prezentata.

S-a sustinut ca, din probe, rezulta fara nici un dubiu ca O.C.P.I. a avizat un fals si ca documentatia cadastrala cuprinde înscrisuri contradictorii : fisele corpurilor de proprietate constata o anumita suprafata de teren iar planul de amplasament si delimitare alte suprafete (500 m.p. în loc de 7.000 m.p. si invers)

Petentul recurent a mai aratat ca a solicitat refacerea planurilor cadastrale dar nu s-a facut altceva decât sa se elibereze în copie planuri de încadrare în zona, unde modificarea facuta pentru a corespunde situatiei reale este facuta numai la nivelul acestor copii, fara a se proceda la o rectificare efectiva a planurilor de amplasament si delimitare.

Examinând sentinta penala atacata în raport de criticile formulate precum si sub toate celelalte aspecte ale cauzei în conformitate cu prevederile art. 3856 Cod pr. penala tribunalul constata ca recursul declarat de … este nefondat.

Din verificarile efectuate de organele judiciare a rezultat ca functionarul din cadrul O.C.P.I Tulcea inversat din greseala datele referitoare la cele doua suprafete de teren dobândite de petent.

Nici un moment nu a avut intentia de a denatura continutul documentelor pe care le-a realizat.

Sustinerile recurentului în sensul ca nu s-a efectuat „o confruntare a actelor petentului cu copiile actelor pe care le foloseste Oficiul de Cadastru, fiind probabil ca doar la nivelul copiilor (detinute de petent) sa se fi operat modificarea” nu justifica începerea urmaririi penale, asa cum s-a solicitat atât în plângerea adresata instantei de fond cât si instantei de recurs.

Solutia admiterii plângerii, desfiintarii rezolutiei procurorului si a trimiterii cauzei la parchet în vederea începerii urmaririi penale nu poate fi justificata decât de necesitatea verificarii si a constatarii unor anumite fapte si împrejurari cu aratarea motivelor care au condus la adoptarea acestei solutii dar si a mijloacelor de proba.

Recurentul nu a indicat ce împrejurari ar mai trebui constatate si prin ce mijloace de proba, reclamând însa faptul ca documentatia cadastrala cuprinde înscrisuri contradictorii.

Aceasta situatie însa, nu presupune în mod obligatoriu si existenta unor fapte penale savârsite cu intentie iar din actele si lucrarile existente în cauza, instanta de fond nu putea constata ca se impune începerea urmaririi penale fata de … pentru savârsirea infractiunii prevazuta de art. 288 al. 2 Cod penal.

În ceea ce priveste infractiunea de furt, nu s-a identificat nici o proba din care sa rezulte existenta acestei fapte.

Fata de cele aratate se apreciaza ca în mod corect instanta de fond a respins plângerea formulata de …, ca nefondata, mentinând ca temeinica rezolutia atacata.

Recursul declarat de … nefiind fondat, urmeaza a fi respins ca atare.

În consecinta, va fi mentinuta ca temeinica si legala hotarârea atacata.

În conformitate cu art. 192 al. 2 Cod pr. penala, va fi obligat recurentul sa plateasca în folosul statului suma de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Etichete: