Top

Recurs.Plângere contravenţională

Dosar nr. 2393/327/2008

DECIZIA CIVILA Nr. 137

Sedinta publica de la 13 Februarie 2009

Asupra recursului civil de fata;

Sub nr. 2393/327/2008 din 22.02.2008 s-a înregistrat pe rolul Judecatoriei Tulcea plângerea formulata de catre petenta SC … SRL, cu sediul în Tulcea, str. …, în contradictoriu cu intimata Inspectoratul Teritorial de Munca Tulcea, prin care solicita anularea procesului – verbal de constatare a contraventiei seria 37 nr. 4861/ 23.04.2008.

Prin sentinta civila nr.3108/19 nov.2008 Judecatoria Tulcea a respins plângerea contraventionala formulata de petenta, ca nefondata.

Pentru a se pronunta în sensul celor de mai sus, prima instanta a retinut urmatoarele:

Pe data de 23.04.2008 societatea petenta a fost sanctionata contraventional cu amenda în suma de 4.000 de lei deoarece a primit la munca pe numitii … si … fara a le întocmi contracte individuale de munca pentru perioada martie – aprilie 2008, fapta ce prezinta trasaturile specifice ale contraventiei prev. de art. 276 alin 1 lit. e din Codul muncii.

Potrivit regulilor generale în materie de probatiune, în favoarea procesului-verbal de contraventie opereaza o prezumtie relativa de reflectare a adevarului cu privire la situatia de fapt consemnata de catre agentul constatator. Aceasta prezumtie poate fi înlaturata prin producerea unei probe contrare, sarcina efectuarii acesteia apartinând, potrivit principiului ” onus probandi incumbit actori” consacrat de disp. art. 1169 C.civ, celui care face o afirmatie în fata instantei , adica petentei.

În prezenta cauza, societatea petenta nu a reusit sa înlature aceasta prezumtie întrucât nu a indicat numele nici unui martor si nici nu a înteles sa depuna la dosar înscrisuri sau alte probe în sustinerea plângerii.

Pe de alta parte, situatia de fapt consemnata de catre agentul constatator este confirmata de martorul audiat din oficiu, declaratia data de catre acesta în fata instantei trebuind coroborata cu declaratia aceleasi persoane data în fata agentului constatator si atasata la fila 19, din care rezulta ca a lucrat la societatea petenta fara a i se încheia contract de munca, împrejurare ce este valabila si în cazul numitului …, asa cum rezulta din declaratia acestuia atasata la fila 20.

Prin urmare, instanta a apreciat ca societatea petenta se face vinovata de savârsirea contraventiei pentru care a fost sanctionata.

Relativ la conditiile de forma, instanta a apreciat ca procesul – verbal de contraventie a fost întocmit cu respectarea cerintelor legale.

Împotriva acestei sentinte civile, în termen legal a formulat recurs S.C…. SRL Tulcea, criticând-o pentru netemeinicie si nelegalitate.

In motivarea recursului, recurenta invoca exceptia nelegalitatii procesului verbal de contraventie, motivat de faptul ca, acesta este semnat doar de agentul constatator, nu este semnat de nici un martor si nici de contravenient.

Pe fondul cauzei, solicita a se avea în vedere superficialitatea cu care a fost întocmit procesul verbal. Doua persoane s-au prezentat la ITM, au declarat ca lucreaza la o societate si nu li s-a întocmit contract individual de munca, iar agentul, fara a efectua nici un fel de verificari, expediaza prin posta procesul-verbal de sanctionare.

În consecinta, solicita admiterea recursului, admiterea plângerii contraventionale si a dispune anularea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

Verificând legalitatea si temeinicia sentintei atacate, prin prisma motivelor de recurs, a probatoriului administrat, precum si din oficiu, se constata ca prima instanta, pe baza unei juste analize a probelor dosarului, a pronuntat o sentinta legala si temeinica, potrivit urmatoarelor considerente.

Important în cauza este faptul ca motivele de recurs sunt identice cu motivele din plângerea contraventionala, motive care au fost deja analizate judicios de catre instanta de fond.

Prin procesul verbal de contraventie seria 37 nr…. din 23 aprilie 2008 emis de ITM Tulcea petenta recurenta a fost sanctionata contraventional cu amenda în cuantum de 4000 lei, deoarece a primit la munca pe numitii … si … fara a le întocmi contracte individuale de munca pentru perioada martie – aprilie 2008, fapta ce întruneste trasaturile specifice ale contraventiei prev.de art.276 al.1 lit.”e” din Codul muncii.

Corect a procedat prima instanta atunci când a audiat din oficiu pe martorul … care a aratat ca a prestat munca pentru petenta si nu i-a fost încheiat contract individual de munca, aceasta declaratie fiind coroborata cu declaratia acestuia si a numitului … date si în fata organului constatator.

Nu pot fi primite motivele de recurs cu privire la nulitatea procesului verbal de contraventie, deoarece analizând procesul verbal se constata ca, organul constatator a cuprins toate mentiunile conform prevederilor art.17 din OG nr.2/2001.

Fata de toate aceste considerente, urmeaza a respinge recursul si a mentine sentinta atacata ca legala si temeinica.

Etichete: