Top

Recurs.Plângere contravenţională

Dosar nr. 904/327/2008

DECIZIA CIVILA NR. 165

Sedinta publica din data de 25 februarie 2009

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea SUB NR. 904/327/2008, petenta S.C. … S.R.L. a solicitat anularea procesului verbal de contraventie seria 37 nr. 004725 încheiat la data de 12 februarie 2008 de catre I.T.M. Tulcea, prin care a fost sanctionata contraventional cu amenda în cuantum de 5000 lei.

Prin Sentinta civila nr. 2058 din 9 septembrie 2008, Judecatoria Tulcea a respins plângerea ca nefondata.

Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut urmatoarele:

Prin procesul verbal de contraventie seria 37 nr. 004725 încheiat la data de 12 februarie 2008 de catre I.T.M. Tulcea, petenta a fost sanctionata contraventional cu amenda în cuantum de 5000 lei, deoarece la data de 7 februarie 2008 la punctul de lucru situat în str. … nu a încheiat cu persoane fizice, persoane juridice si organizatii patronale din strainatate contracte care contineau oferte ferme de locuri de munca pentru cele 81 de persoane, plasate în strainatate mentionate la punctul 7 din anexa nr. 1 la procesul verbal de control 10782 din 7februarie 2008, fapta fiind prevazuta si sanctionata la art. 9 lit. d din Legea nr. 156/2000, art. 16 alin. 1 lit. a din Legea nr. 156/2000.

Din examinarea contractului de consultanta încheiat între petenta si persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati în mod independent a rezultat ca activitatea desfasurata de catre petenta este de mediere în sensul dispozitiilor cuprinse în Legea nr. 156/2000 (fila 25, 33) obiectul acestor contracte având în vedere intermedierea si negocierea contractelor de prestari servicii, procesarea dosarului pentru obtinerea vizelor, documente si avize privind munca în strainatate, legislatia muncii în strainatate, contracte si conditii de munca în strainatate, potential clienti si comenzi pentru independenti, etc.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs petenta care a criticat-o ca netemeinica, nelegala, sustinând ca instanta de fond a facut o interpretare si o aplicare nelegala a dispozitiilor art.16 alin. 1 lit. a din Legea nr. 156/2000, potrivit cu care constituie contraventie exercitarea de catre agentii de ocupare a fortei de munca a activitatii de mediere a angajarii cetatenilor români în strainatate, cu încalcarea prevederilor art. 9 – 11.

Se mai arata ca instanta de fond retine gresit ca obiect al contractelor de consultanta încheiate între petenta si persoanele fizice autorizate, elementele obiectului contractului de mediere.

S-a solicitat admiterea recursului, modificarea sentintei în sensul admiterii plângerii.

Examinând cauza în raport de critica formulata, tribunalul constata recursul nefondat.

Petenta a fost sanctionata pentru încalcarea dispozitiilor art. 16 alin. 1 lit. a din Legea nr. 156/2000, modificata, completata în sensul ca nu a încheiat cu persoanele juridice, persoane fizice si organizatii patronale din strainatate contracte care contin oferte ferme de locuri de munca, situatie ce a fost retinuta atât în nota de constatare cât si în procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

Din actul constitutiv al societatii rezulta ca petenta recurenta are ca obiect principal de activitate selectia si plasarea fortei de munca iar ca activitate secundara consultanta pentru afaceri si management, care nu are nicio legatura cu activitatea de mediere a angajarii cetatenilor români în strainatate, pe care o efectueaza în realitate, în fapt, situatia rezultata din analiza contractelor de consultanta încheiate cu persoane fizice autorizate sa desfasoare activitate în mod independent.

Aceste contracte au ca obiect intermedierea si negocierea contractelor de prestari servicii, obtinerea avizelor pentru munca în strainatate care nu este identica cu activitatea permisa conform obiectului de activitate.

Instanta de fond nu a facut o interpretare si o aplicare gresita a prevederilor Legii nr. 156/2000, art. 16 alin. 1 lit. a, întrucât contractul de cooperare încheiat cu angajatorul strain … are în final, ca obiect, plasarea fortei de munca, iar în contractul de servicii încheiat ulterior de asemenea se regasesc elemente ale contractului de munca.

Rezultând ca petenta a desfasurat activitate de mediere mascata, încalcând dispozitiile Legii nr. 156/2000, în mod corect a fost sanctionata petenta pentru aceasta fapta, astfel ca hotarârea instantei de fond prin care s-a respins plângerea contraventionala este temeinica, legala.

In consecinta, conform dispozitiilor art. 312 alin. 1 Cod proc. civ., se va respinge recursul ca nefondat, mentinându-se sentinta Judecatoriei Tulcea.

Etichete: