Top

Sentinta civila

Dosar nr. 491/239/2009

I N S T A N T A,

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin plangerea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. De mai sus, petenta ***, a solicitat instantei in contradictoriu cu intimata ITM Iasi judetul Iasi, anularea procesului-verbal seria RM nr. 0013312, incheiat de intimata la data de 27.03.2009.

In motivarea plangerii, petenta a aratat, in esenta, ca a fost sanctionata contraventional pentru faptul ca numitul G.P. a fost primit la munca fara a avea incheiat contract individual de munca.

A invederat petenta ca procesul verbal este nelegal si netemeinic.

Legal citata, intimata a formulat intampinare in cauza, solicitand instantei respingerea cererii petentei, ca neintemeiata.

A aratat intimata ca petenta se face vinovata de savarsirea contraventiei retinute in cuprinsul procesului verbal de contraventie.

A precizat intimata si faptul ca acest proces verbal s-a incheiat cu respectarea tuturor dispozitiilor legale.

A fost atasata la dosarul cauzei toata documentatia care a stat la baza incheierii procesului verbal atacat, precum si instiintarea de plata, procesul verbal de control, procesul verbal de contraventie, constatari si masuri obligatorii.

In cursul cercetarii judecatoresti, a fost administrata proba cu inscrisuri. Petenta nu si-a formulat probe in sustinerea afirmatiilor sale.

Analizand actele si lucrarile dosarului, coroborand sustinerile petentei cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria RM nr. 0013312, incheiat de intimata la data de 27.03.2009, petenta a fost sanctionata contraventional, potrivit prevederilor art. 276 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003, raportat la art. 16 alin. 1 din acelasi act normativ si dispozitiile Legii nr. 108/1999, cu amenda in cuantum total de 1500 lei, pentru savarsirea contraventiei constand in primirea la munca a numitului Gaina Petrisor fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. 1 din Codul muncii.

Instanta, analizand cele cuprinse in procesul verbal atacat, coroborat cu procesul verbal de control si cu sustinerile intimatei, retine faptul ca petenta nu a respectat prevederile legale de a primi la munca persoane care au incheiate contracte individuale de munca.

Verificand, in conformitate cu dispozitiile art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, legalitatea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei contestat, instanta retine ca acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor legale incidente, neexistand cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu.

Analizand prezenta plangere, instanta constata ca cele constatate in cuprinsul procesului verbal de contraventie se coroboreaza cu toate declaratiile si inscrisurile administrate in prezenta cauza.

Sustinerile petentei, cum ca procesul verbal este nelegal si netemeinic, se rezuma la simple sustineri, neprobate in niciun mod in fata instantei.

Instanta retine ca fapta petentei, constand in nerespectarea prevederilor legale de a incheia contracte individuale persoanelor primite la munca, constituie contraventie care se sanctioneaza cu amenda, conform prevederilor art. 276 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003.

Instanta retine si faptul ca au fost respectate dispozitiile alin. 3 ale art. 21 din O.G. nr. 2/2001, in sensul ca sanctiunea se aplica in limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientei si de celelalte date inscrise in procesul-verbal. In aceasta ordine de idei, instanta retine ca amenda a fost aplicata de catre inspectorii intimatei in cuantumul minim legal posibil.

In consecinta, avand in vedere ca petenta se face vinovata de savarsirea faptelor mai sus mentionate, instanta apreciaza drept neintemeiata prezenta plangere formulata de catre petenta impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria RM nr. 0013312/27.03.2009, incheiat de intimata, urmand a o respinge ca atare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Respinge plangerea formulata de petenta ***, in contradictoriu cu intimata ITM Iasi judetul Iasi, ca neintemeiata.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi, 21.05.2009.

PRESEDINTE, GREFIER,

Pristavu Codrin Mirel Dobos Mirela

Red./tehnored. P.C.M.

4 ex.

03.06.2009

Etichete: