Top

Actiune in constatare

SENTINTA CIVILA Nr. 3716
Sedinta publica de la 20 Decembrie 2007

Prin cererea inregistrata la Judecatoria Tulcea la ….., reclamanta …. a solicitat instantei ca in contradictoriu cu parata Consiliul Local Tulcea, sa se dispuna
În motivare, reclamanta arata ,in esenta, ca este proprietarul constructiilor in baza legii, iar asupra terenurilor care se afla sub aceste constructii are un drept de folosinta neintrerupta si perpetua in conformitate cu art.479 din c.civ.
În dovedire s-au depus : documentatie topografica extrajudiciara,procese verbale de vecinatate,acte concomitente datei de executie a cladirilor in discutie,practica judiciara si s-a efectuat o expertiza tehnica.
Parata legal citata nu a formulat intampinare.
Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta de judecata constata ca prin modul in care a fost formulata cererea, se vizeaza constatarea unui drept de superficie,drept complex care are in componenta un drept de proprietate asupra constructiilor,precum si un drept de folosinta asupra terenului de sub acestea. Prin urmare,in analiza prezentei cauze trebuie verificata existenta celor doua componente ale dreptului de superficie.
Constructiile in discutie in prezenta cauza sunt sediile unor oficii postale ,amplasate la parterul unor blocuri din municipiul Tulcea,edificate in acelasi timp cu aceste blocuri si folosite de atunci si pana in prezent cu aceeasi destinatie, cu contributia predecesoarei in drepturi inaite de decembrie 1989 a reclamantei din prezenta cauza. Dupa edificarea intregului bloc,constructiile de la parter au fost predate pe baza de proces verbal de receptie predecesoarei reclamantei acestea fiind inregistrate in contabilitate ca mijloace fixe.
Dupa decembrie 1989, a aparut o legislatie care se referea direct sau indirect la dreptul de proprietate al continuatorilor persoanelor juridice de dinaintea datei mentionate. Astfel,conform art.5 din legea 15/1990,regia autonoma(cum era si reclamanta la acel moment) este proprietara bunurilor din patrimoniul sau,iar în exercitarea dreptului de proprietate, regia autonoma poseda, foloseste si dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniu, sau le culege fructele, dupa caz, în vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita. Ulterior,prin H.G.371/1998 se reorganizeaza regia autonoma in discutie in companie nationala,art. 3 din acest act normativ prevazand ca ………, la data înfiintarii, este proprietara tuturor imobilelor aflate în patrimoniul …….”, cu exceptia celor dobândite cu alt titlu.Cum imobilele in discutie se aflau in patrimoniul regiei autunome(asa cum se aflasera de la construire in patrimoniul ……..) rezulta ca de la data actului normativ mentionat si prin acesta cladirile in care se gaseau oficiile postale(actuale) 1 si 3 din municipiul Tulcea au devenit proprietatea noii companii nationale.
În privinta terenurilor pe care se afla edificate aceste constructii, instanta retine ca, la origine, Statul a expropriat suprafetele de teren necesare pentru ridicarea blocurilor (la parterul carora se gasesc si constructiile in discutie),asa cum rezulta din inscrisurile de la filele 89-108 din dosarul cauzei.In momentul finalizarii constructiei si predarii catre beneficiari(persoane fizice si juridice) a edificiilor contractate s-a realizat si o transmitere implicita si obligatorie a folosintei asupra terenului necesar functionarii in scopul in care au facute acestea.Spunem ca transmiterea a fost implicita pentru ca nu s-a prevazut in mod expres in actele de predare primire si obligatorie pentru ca incasarea contraprestatiilor(bani)de catre transmitator ar fi ramas fara o cauza legitima din moment ce primitorii(reclamanta si ceilalti beneficiari)nu ar fi putut sa foloseasca spatiile primite pentru destinatia lor in lipsa posibilitatii folosirii terenului.Cu alte cuvinte,in termeni stricti de drept civil,proprietarul terenului care permite unui tert sa construiasca pe terenul sau o constructie care intra in proprietatea tertului,realizeaza implicit(desigur poate sa o faca si explicit) si obligatoriu o transmitere a folosintei asupra terenului de sub constructie si cel necesar exploatarii conform destinatiei acesteia.
Prin urmare, instanta apreciaza ca elementele dreptului de superficie se regasesc in persoana reclamantei,astfel ca cererea va fi admisa.In privinta intinderii acestui drept complex, instanta va retine,in materie de constructii,suprafetele cladirilor propriu zise,dar si pe cele ale cailor de acces care asigura functionarea buna si exlusiva a constructiilor(este vorba de scarile de intrare in oficiul postal nr.1 care se afla in afara planului cladirii propriu-zise,impreuna cu terasele acestor scari).In privinta oficiului postal 1,avand in vedere ca o parte din cladirea propriu-zisa se afla in exteriorul planului fatadei blocului de locuinte,terenul pe care se afla aceasta parte exterioara cat si cel pe care se afla scarile de acces va fi retinut ca fiind in folosinta exclusiva a reclamantei.Celalalt teren, de sub constructia care corespunde conturului blocului de locuinte,la ambele oficii postale in discutie,va fi retinut ca fiind in folosinta indiviza(ceea ce nu poate insemna decat o cota dintr-un intreg si nu o suprafata concreta)cu ceilalti proprietari ai constructiilor situate deasupra celor ale reclamantei.Suprafetele exacte ale terenului si constructiilor amintite mai sus sunt cele ce rezulta din raportul de expertiza intocmit de expert Morfi Rozalia.

Tags: