Top

Recunoasterea dreptului de proprietate in indiviziune prin includerea pe Ordinul prefectului de constituire a dreptului de proprietate

Reclamanta M.G. in contradictoriu cu paratii M.V., Comisia locala pentru aplicarea Legii nr.18/91, Comisia Judeteana Botosani pentru aplicarea Legii 18/1991 si Prefectul Judetului Botosani, a solicitat anularea Ordinului nr.235/ 16.08.2001 emis de Prefectul judetului Botosani si modificarea ordinelor nr.13/1994 si respectiv 26/1996 emise de aceeasi institutie in sensul inscrieri reclamantei pe aceste ordine alaturi de titular M.N.- pentru care s-a stabilit dreptul de proprietate pentru suprafata totala de 1000 m.p. teren situat in intravilanul municipiului Botosani – aferent constructiilor existente pe acest teren.

Prin sentinta civila nr.2504/ 25 mai 2004 Judecatoria Botosani a admis cererea promovata de reclamanta si in consecinta a dispus modificarea celor doua ordine in sensul inscrieri reclamantei alaturi de M.N. – pe aceste ordine; in conformitate cu art.246 C.pr.civ. a luat act ca reclamanta a renuntat la judecata capatului de cerere privind anularea Ordinului nr.235/2001 si a respins ca nefondate exceptiile privind lipsa calitatii procesuale active a reclamantei si cea a tardivitatii promovarii cererii.

In motivarea solutiei – in esenta – s-a retinut ca suprafetele de teren incluse in cele doua titluri de proprietate sunt aferente constructiilor, ca acestea au trecut in proprietatea statului ca efect al aplicarii Legii 58/1974, iar reclamanta, in calitate de mostenitoare a defunctului M. N. ( proprietarul constructiilor) este indreptatita sa i se constituie dreptul de proprietate pentru aceste suprafete de teren in virtutea art.36 pct.3 din Legea 18/1991.

Prin decizia nr.45 A din 15 februarie 2005 Tribunalul Botosani – sectia civila – a admis apelul promovat de parata M.V. si in consecinta, a schimbat in parte sentinta civila mentionata mai sus si a respins ca nefondata actiunea reclamantei. In motivarea solutiei s-a retinut ca reclamanta, in calitate de mostenitoare a defunctului M.N. – are la indemana calea unei actiuni civile de partaj a averii ramase dupa acest defunct ( prin urmare si a terenurilor incluse pe cele doua ordine) si nu in cererea de fata promovata in temeiul Legii 18/91.

Impotriva acestei decizii a promovat recurs reclamanta si a aratat ca, in mod nelegal, instanta de apel i-a facut recomandarea ca dreptul sau de proprietate sa fie recunoscut si restabilit pe calea unei actiuni civile de partaj, in conditiile in care in speta sunt aplicabile dispozitiile art.36 din Legea 18/1991 modificata.

Criticile sunt intemeiate si se incadreaza dispozitiilor art.304 pct.9 cod pr.civila.

Din verificarea lucrarilor dosarului s-a observat ca, in baza contractului de donatie autentificat sub nr.6144 din 10 aprilie 1989 de fostul Notariat de Stat Botosani, M.N. a donat cate o cota indiviza de 1/3 dupa cum urmeaza: fiicei sale M.V.; fiului sau M.M si sotiei acestuia ( recurenta din prezenta cauza) M.G. si nepotilor C.G. si C.V. – din casa proprietatea donatorului situata in Botosani. In aplicarea Legii 58/1974 terenul aferent constructiilor in suprafata de 1380 m.p. a trecut in proprietatea statului.

Prin sentinta civila nr.2970/1988 Judecatoria Botosani a dispus revocarea donatiei mentionata mai sus fata de recurenta cu privire la cota sa indiviza de 1/6 din casa de locuit ce a facut obiectul acestui contract.

Recurenta are calitatea de mostenitoare legala – sotie supravietuitoare – dupa defunctul M.M., decedat la 27.01.1990 asa incat cererea pe care a promovat-o a facut-o in considerarea acestei calitati, autorul sau ramanand beneficiarul cotei indivize de 1/6 din constructii, conform contractului de donatie mentionat mai sus.

Prin urmare, actualmente proprietarii, cu cote indivize asupra acestor constructii sunt reclamanta recurenta si respectiv parata M.V., aceasta din urma dobandind ulterior si cota indiviza de la ceilalti beneficiari ai donatiei.

In considerarea starii de fapt prezentata mai sus, in speta regimul juridic al terenului aferent acestor constructii si care a trecut initial in proprietatea statului, ca efect al aplicarii Legii 58/1974, este guvernat de prevederile art. 36 (3) si (6) din Legea 18/1991 – cum just a retinut prima instanta – in sensul ca acest teren trece in proprietatea actualilor proprietari ai constructiilor.

S-a considerat ca promovarea unei actiuni de partaj cu privire la imobilele teren si constructii apare eventual justificata numai dupa ramanerea definitiva si irevocabila a solutiei pronuntate de instantele judecatoresti privind includerea recurentei in cele doua ordine supuse analizei.

Asa fiind a fost modificata decizia pronuntata de Tribunalul Botosani in sensul respingerii, ca nefondat, a apelului promovat de parata M.V. si mentinerii sentintei Judecatoriei Botosani.

( C.A.Suceava dec.civ.1264/16.09.2005)

Etichete: