Top

Reabilitare

SENTINTA PENALA Nr. 1066
Sedinta publica de la 06 Octombrie 2008

Deliberand asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de … sub nr. …, petenta ….) a solicitat instantei sa constate reabilitarea sa.
In motivarea cererii, petenta a aratat ca prin sentinta penala nr. … a Judecatoriei … a fost condamnata la 2 ani inchisoare, dispunandu-se suspendarea conditionata a pedepsei pe o durata de 4 ani pentru savarsirea infractiunilor prevazute de art. 215 alin.2 si 3 C.p. si art. 291 C.p.
Petenta mai arata ca a lucrat, atat inainte cat si dupa aceasta condamdare, ca este integrata in societate si ca are o familie unita.
In dovedirea cererii, petenta a depus la dosar in copie sentinta penala nr. …., definitiva prin decizia penala nr. …… prin care s-au respins ca nefondate recursurile declarate de …, certificatul de cazier judiciar nr. … din … si o adeverinta prin care probeaza ca petenta este incadrata in munca.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine din referatul intocmit de Judecatoria … – Biroul de Executari Penale ca petenta a fost condamnata prin sentinta penala nr. ….. la 2 ani inchisoare pentru infractiunea prevazuta de art. 215 alin.2 si 3 C.p si 2 luni inchisoarea pentru infractiunea prevazuta de art. 291 C.pen., iar in temeiul art. 33-34 C.p. s-au contopit pedepsele aplicate in 2 ani inchisoare. Prin aceeasi sentinta s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o perioada 4 ani.
Aceasta sentinta a fost modificata prin decizia penala nr….. prin care s-au respins apelurile declarate de inculpatii ….. si s-a admis apelul declarat de …. prin care s-a desfiintat in parte hotararea, iar in temeiul art 11 pct.2 lit.a C.p.si art. 10 lit.c C.p. s-a achitat inculpata … pentru savarsirea infractiunii prevazute de art.291 C.p. si s-au inlaturat dispozitiile privind contopirea pedepselor.
Aceasta decizie a ramas definitiva prin decizia penala nr. ….. prin care s-au respins ca nefondate recursurile declarate de ….
Reabilitarea are loc de drept potrivit art. 86 Cp, daca condamnatul nu a savarsit din nou o infractiune inauntrul termenului de incercare si nici nu s-a pronuntat revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei in baza art. 83 si 84 C.p.
Potrivit art. 82 alin.3 Cp termenul de incercare se calculeaza de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare, in speta incepand sa curga de la ….
Avand in vedere aceste considerente, in baza art. 82 Cp, instanta constata ca termenul de incercare s-ar fi implinit la data de ….
Fata de cele mai sus retinute, precum si de faptul ca cerintele prevazute de art. 86 C.p. si art. 82 C.p. sunt cumulative, constatand ca nu s-a implinit termenul de incercare prevazut de art. 82 C.p., instanta urmeaza sa respinga cererea ca prematura.
In baza art. 192 alin. 2 C.p.p., petenta va fi obligata la plata sumei de 50 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Etichete: