Top

Reziliere contract

Sentinţa civilă nr.451

Şedinţa publică din 10-02-2009

Prin cererea înregistrata la Judecătoria Tulcea la data de 05.03.2008 sub nr…, reclamanta SC … SRL … a cerut instanţei rezilierea contractului de închiriere încheiat la 30.06.2005 cu pârâta SC … SRL … precum si obligarea acesteia sa restituie bunurile închiriate sau contravaloarea acestora daca nu se mai găsesc.

In motivare, reclamanta a arătat ca pârâta nu a plătit chiria convenită potrivit contractului de închiriere a unui tractor si a unei remorci cu doua osii.

In dovedire s-au depus: contractul de închiriere dintre părţi, contract individual de munca, S.C. nr. 3657/2007 a Judecătoriei Tulcea, factura fiscala nr.619556, a fost audiat martorul … si a fost făcuta o expertiza tehnica evaluatoare.

Pârâta nu a depus întâmpinare si nici nu s-a prezentat in fata instanţei.

Examinând actele si lucrările dosarului, instanţa constata ca intre părţile din prezenta cauza s-a încheiat la data de 30.06.2005 un contract de închiriere a unui tractor si a unei remorci cu doua osii in schimbul unei chirii de 2000 de lei lunar, reclamanta având calitatea de locator si parata pe cea de locatar.

Fiind dovedit raportul juridic obligaţional dintre părţi, specific locaţiunii, sarcina probei plăţii chiriei revine debitorului. Cum aceasta proba nu a fost făcută (aspect care rezulta si din s.c. 3657/2007 a Judecătoriei Tulcea), instanţa constata ca pârâta nu şi-a îndeplinit culpabil o obligaţie principală si anume aceea de plata a chiriei. Sancţiunea pentru nerespectarea acestei obligaţii consta in rezilierea contractului de închiriere, astfel ca cererea reclamantei, sub aceste aspect, urmează a fi admisa.

Ca o consecinţă, pârâta va trebui sa restituie reclamantei bunurile închiriate (pentru ca nu mai are nici un temei legal in baza căruia sa mai deţină aceste lucruri), iar daca acestea nu mai exista fizic, parata va trebui sa plătească reclamantei contravaloarea acestora (calculata de către expertul folosit in cauza in acest scop).

Fata de toate aceste considerente, instanţa apreciază acţiunea ca fondata, urmând a o admite in totalitate.

Parata va fi ţinuta sa plătească reclamantei si cheltuielile de judecata formate din timbrajul acţiunii şi din onorariile de expert si de avocat.

Etichete: