Top

Contestatie la executare

SENTINŢA PENALĂ NR. 116

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 04 februarie 2009

Prin cererea adresată instanţei şi înregistrată la nr.116/327/12-01-2009 condamnatul …, a formulat contestaţie la executarea pedepsei în a cărei executare se află.

În motivarea cererii sale, condamnatul a arătat că nu este el cel care a săvârşit fapta, având şi martori în sensul că la data comiterii infracţiunii nu se afla în localitate.

Cererea nu a fost motivată în drept.

S-a dispus desemnarea unui apărător din oficiu pentru condamnat, precum şi ataşarea copiei mandatului de executare a pedepsei şi a sentinţei penale în baza căreia s-a emis acest mandat. –

La termenul de judecată din 04 februarie 2009, condamnatul …. prezent personal în faţa instanţei şi asistat de apărător din oficiu, a învederat că înţelege să renunţe la judecata cererii sale.

Având în vedere solicitarea liber exprimată de condamnatul …. în faţa instanţei, la data de 04 februarie 2009, instanţa urmează a lua act de renunţarea la judecata cererii şi va obliga condamnatul la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului din care suma de 100 lei se va vira din fondul M.J. către B.A.Tulcea pentru av……

Etichete: