Top

Intrerupere executare pedeapsa

SENTINŢA PENALĂ NR. 196 din 24 Februarie 2009

Prin cererea adresată iniţial Judecătoriei Babadag şi înregistrată la nr…./179/2009 condamnatul… în prezent deţinut în Penitenciar Tulcea, a formulat cerere de întrerupere a executării pedepsei (art.455 C.p.p.), invocând motive sociale.

Prin sentinţa penală nr…./21-01-2009 a Judecătoriei Babadag s-a dispus declinarea competenţei soluţionării cauzei în favoarea Judecătoriei Tulcea, în tem.art.456 Cod proc.penală.

Pe rolul acestei instanţe s-a format dosar nr…./327/02-02-2009.

S-a dispus desemnarea unui apărător din oficiu pentru condamnat, precum şi ataşarea sentinţei penale de condamnare, copia mandatului de executare a pedepsei şi fişa de cazier a petentului.

La termenul de judecată din 24 februarie 2009, condamnatul … ., prezent personal în faţa instanţei şi asistat de apărător din oficiu, a învederat că înţelege să renunţe la judecata cererii sale.

Având în vedere solicitarea liber exprimată de condamnatul … în faţa instanţei la data de 24 februarie 2009, instanţa urmează a lua act de renunţarea la judecata cererii şi în temeiul art. 192 al. 2 Cod pr. penală, obligă petentul la plata sumei de 110 lei cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 100 lei onorariu avocat oficiu se va vira din fondul MJ către BA Tulcea pentru av. ….

Tags: