Top

Cerere de intrerupere a executarii pedepsei

SENTINŢA PENALĂ NR.118

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 04 februarie 2009

Prin cererea adresată iniţial Judecătoriei Babadag şi înregistrată la nr.744/179/09-07-2008 condamnatul …, a formulat cerere de întreruperea executării pedepsei invocând motive sociale.

Cererea nu a fost motivată în drept.

Prin sentinţa penală nr.124/20 august 2008 a Judecătoriei Babadag s-a dispus declinarea competenţei soluţionării cauzei în favoarea Judecătoriei Tulcea.

Pe rolul acestei instanţe s-a format dosar nr.4178/327/02-09-2008.

S-a dispus desemnarea unui apărător din oficiu pentru condamnat, precum şi ataşarea copiei mandatului de executare a pedepsei în care se află petentul.

Petentul fiind deţinut în Penitenciar Tichilşeşti s-a dispus emiterea mai multor dispoziţii de transfer pentru aducerea cestuia în faţa instanţei.

La data de 28-01-2009 s-a remis instanţei declaraţia condamnatului prin care arată că nu mai insistă în cererea sa de întreruperea executării pedepsei.

Având în vedere declaraţia liber exprimată de condamnatul … prin cererea remisă instanţei, instanţa urmează a lua act de renunţarea la judecata cererii şi va obliga condamnatul la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului din care suma de 100 lei se va vira din fondul M.J. către B.A.Tulcea pentru av….

Etichete: