Top

Evacuare

Sentinta civila nr.623

Sedinta publica de la 24 februarie 2009

Asupra prezentei actiuni civile :

Prin cererea adresata instantei, înregistrata sub nr…………../327/2008 reclamanta ………. în contradictoriu cu pârâtul ……………. a solicitat evacuarea acestuia din imobilul situat în loc. Chilia Veche jud.Tulcea, proprietatea reclamantei.

În motivarea cererii arata reclamanta, în esenta, ca promovarea prezentei actiuni a fost determinata de conduita pârâtului, care este fiul reclamantei si care pe fondul consumului frecvent de alcool devine violent fizic si verbal fata de reclamanta, ceea ce a afectat grav relatiile dintre parti si face imposibila convietuirea acestora în acelasi imobil.

Cererea este motivata în drept, pe disp. art.480-481 Cod civil si art.61 din Legea nr.114/1996, iar în sustinere au fost atasate înscrisuri .

În cauza au fost audiati martori si a fost administrata proba cu interogatoriu si înscrisuri.

Pârâtul a depus întâmpinare si cerere reconventionala solicitând în principal respingerea actiunii si în subsidiar daca se admite actiunea în evacuare sa i se permita acestuia sa locuiasca în imobilul mamei sale.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele :

Potrivit dispozitiilor art.480 C. civ. „proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege”.

Rezulta ca proprietarul are dreptul sa foloseasca si sa dispuna de bunul sau cum doreste.

În cauza de fata imobilul în care locuieste reclamanta este detinut în baza certificatului de mostenitor nr.118/13.12.2005 mostenit de la defunctul sau sot, în cota de 1/1, prin renuntarea la mostenire a fiilor, printre care si pârâtul.

Depozitiile martorilor audiati în cauza la propunerea pârâtei sunt irelevante, aspectele aratate fiind cunoscute de martori numai din spusele reclamantei.

Dimpotriva martorii propusi de pârât combat sustinerile reclamantei în sensul ca nu confirma o stare conflictuala între reclamanta si pârât, ci dimpotriva arata ca acesta a efectuat reparatii la imobilul în care locuieste cu mama sa evitând astfel degradarea acestuia si au convietuit în liniste fara ca vreunul sa provoace scandaluri din cauza consumului de alcool.

Cu privire la obiectul actiunii, întemeiata pe disp. art. 480-481 c. civ., acesta este specific actiunii în revendicare care este actiunea proprietarului neposesor împotriva posesorului neproprietar, actiune reala, deci, prin care reclamantul cere instantei de judecata sa i se recunoasca dreptul de proprietate asupra unui bun determinat si, pe cale de consecinta, sa-l oblige pe parat la restituirea posesiei bunului.

Spre deosebire de actiunea in revendicare, actiunea in evacuare, este specifica raporturilor juridice de locatiune, adica acelor raporturi prin care o parte, numita locator, s-a obligat sa procure celeilalte parti, numita locatar, folosinta pe timp determinat a unui bun individual determinat si neconsumptibil in schimbul unei sume de bani, numita chirie.

Asemenea raporturi juridice au ca efect translatiunea folosintei unui bun, locatarul fiind un detentor care nu dobândeste drepturi reale asupra bunului, având obligatia restituirii acestuia.

Cu alte cuvinte, raporturile juridice din materia locatiunii sunt raporturi de obligatii.

In cauza de fata, intre reclamanta si parat nu au existat raporturi de obligatii derivate din locatiune, ci raporturi de drept real constând in exercitarea fara drept de catre parat a posesiei asupra imobilului proprietatea reclamantei.

Ca urmare, dreptul real de proprietate al reclamantei nu poate fi aparat decât pe calea actiunii in revendicare, nicidecum pe calea actiunii in evacuare.

Fata de cele ce preced, instanta apreciaza cererea promovata ca nefondata urmând a o respinge în acest temei.

Etichete: