Top

Evacuare. Lipsa titlului locativ al pârâtului

Prin sentinta civila 2249/2009 a Judecatoriei Iasi , a fost admisa în parte actiunea, s-a dispus evacuarea din imobil , a fost anulata ca netimbrata cererea vizând obligarea pârâtilor la cheltuieli de întretinere , a fost respinsa exceptia lipsei coparticiparii procesuale active si au fost obligati pârâtii la plata cheltuielilor de judecata.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre , instanta a retinut ca, reclamantul BM a permis pârâtilor AC, BVI,BVID,sa locuiasca în imobilul proprietatea acestuia , dobândit potrivit contractului de vânzare cumparare ../2004, pâna la dobândirea unei locuinte proprii , având calitatea de ginere , fiica si nepot. Din probele dosarului rezulta faptul ca , pârâtii nu au un drept locativ propriu ,având calitatea de persoane tolerate motiv pentru care , s-a dispus evacuarea acestora. Cererea vizând pretentiile reclamantului în suma de 16.300 lei a fost anulata ca netimbrata întrucât , reclamantul a fost notificat sa satisfaca timbrajul corespunzator cererii si nu s-a conformat dispozitiilor legale. Exceptia coparticiparii procesuale active a fost respinsa întrucât din analiza contractului de vânzare – cumparare …../2004 , nu a rezultat ca reclamantul ar fi coproprietar cu fiica sa BM. Pârâtii fiind în culpa procesuala au fost obligati la plata cheltuielilor de judecata.

Tags: