Top

Evacuare

SENTINŢA CIVILĂ NR. 763 din 10 martie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţei şi înregistrată sub nr…/327/2008 reclamantul … Ion a chemat în judecată pârâtul … Dumitru pentru ca prin hotărâre judecătorească să se dispună evacuarea acestuia din imobilul situat în municipiul Tulcea, str. Stâncilor …, imobil pe care-l ocupă fără drept, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul arată că este proprietarul imobilului situat în Tulcea, str. Stâncilor …, şi i-a permis pârâtului care este fratele său să locuiască provizoriu în imobil până la rezolvarea unei probleme legate de apartamentul proprietatea sa.

Se arată că înţelegerea cu pârâtul a fost verbală şi prevedea un termen de o lună, termen care a fost depăşit de mult împlinindu-se aproximativ 6 luni de când pârâtul locuieşte în acest imobil.

Arată reclamantul că pârâtul se manifestă violent, este recalcitrant şi provoacă în permanenţă scandal.

În drept au fost invocate disp. art.480 C.civ.

Reclamantul a depus la dosarul cauzei înscrisuri, în dovedirea acţiunii reclamantul a solicitat încuviinţarea probei cu martori, instanţa încuviinţând proba solicită considerând-o utilă, concludentă şi pertinentă soluţionării cauzei, fiind audiată martora Costea Cristina.

Pârâtul legal citat nu a formulat întâmpinare şi u a solicitat robe în apărare.

Examinând cauza, instanţa reţine următoarele:

Din contractul de vânzare-cumpărare autentificat subnr.1580/14 august 1985 se reţine că reclamantul este proprietar asupra imobilului situat în Tulcea, str. Stâncilor, ….

Prin urmare, reclamantul a făcut dovada că este proprietarul imobilului mai sus menţionat.

Împrejurarea că pârâtul locuieşte în imobilul proprietatea reclamantului nu îi conferă decât calitatea de tolerat.

Potrivit art.480 C.Civ. proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut, în limitele determinate de lege. Rezultă că proprietarul are dreptul sa folosească şi să dispună de bunul său după cum doreşte.

Din nici o probă administrată nu a rezultat că pârâtul ar avea un drept locativ sau un alt drept care să justifice prezenţa lui în imobil.

In lipsa unui titlu sau a unei convenţii, pârâtul nu are un drept care să îi confere posibilitatea legală de a ocupa acel spaţiu.

Aşa fiind, reclamatul este îndreptăţit să solicite evacuarea pârâtului, urmând să fie admisă cererea şi să se dispună evacuarea pârâtului din imobilul proprietatea reclamantului, urmând a fi obligat pârâtul să plătească reclamantului suma de 1010,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Etichete: