Top

Divort

SC.539/18.02.2009

A. ASUPRA CERERII DE FATA:

1. Reclamantul …………. a formulat o cerere de divorţ in contradictoriu cu parata …………….., solicitând desfacerea căsătoriei încheiate intre aceştia la data de 24.06.2000, revenirea sa la numele avut anterior căsătoriei, precum si încredinţarea minorei …………….. (născuta 17.03.2001) spre creştere si educare, cu obligarea paratului la plata unei pensii lunare de întreţinere. In cuprinsul cererii de chemare in judecata, reclamantul a arătat ca parata si-a pierdut interesul fata de el, nu lucrează si nu contribuie financiar la nevoile căsătoriei, reproşându-i totuşi că nu aduce suficienţi bani în casa.

2. Legal citata, parata nu s-a prezentat in instanţa, insa a formulat întâmpinare (denumita “memoriu”).

3. In vederea soluţionării cauzei, instanţa a procedat la termenul din 14.01.2009 la audierea martorei ………………. De asemenea, s-a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul parţilor.

B. ANALIZAND ACTELE SI LUCRARILE DOSARULUI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT:

4. Reclamantul ………………… si parata ……………….. sunt casatoriti din data de 24.06.2000, fapt înregistrat in registrele de stare civila ale localităţii Isaccea (certificat de căsătorie seria CB nr. 206031). Din căsătoria celor doi au rezultat doi copii, minorele …………… (născuta 17.03.2001) si …………………. (29.12.2008).

5. Din probele administrate in cursul cercetării judecătoreşti, rezulta ca parata are o atitudine necorespunzătoare in ceea ce priveşte relaţiile de căsătorie, nu munceşte si nu realizează nici un venit, in timp ce sarcinile obişnuite ale casatoriei cădeau in sarcina reclamantului. Prin urmare, instanţa urmează a pronunţa desfacerea casatoriei încheiate intre parti din vina paratei, potrivit disp. art. 38(1) din Codul Familiei.

6. De asemenea, va dispune ca parata sa revină la numele avut anterior casatoriei, acela de Turosu.

7. In ceea ce priveşte cele doua minore, având in vedere concluziile anchetei sociale efectuate in cauza, instanţa va dispune încredinţarea acesteia spre creştere si educare către parata.

8. De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 86 si 94 din Codul Familiei, părintele este dator sa contribuie la întreţinerea copiilor săi, „potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmeaza a o plati”, iar „cand întreţinerea este datorată de părinte […], ea se stabileşte până la o treime din cîştigul său din muncă pentru doi copii […]”, astfel ca reclamantul va fi obligat la plata unei pensii lunare de întreţinere in cuantumul prevăzut de textul de lege indicat.

9. Cat priveşte capătul de cerere prin care se solicita stabilirea de legături personale cu minora ………………., instanţa constata ca potrivit art. 14(1) din legea 272/2004 “copilul are dreptul de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament.” Totodată, „părintele divorţat, căruia nu i s-a încredinţat copilul, păstrează dreptul de a avea legături personale cu acesta, precum şi de a veghea la creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea lui profesională” – art. 43(3) din Codul Familiei.

10. Aceste relaţii personale se realizează potrivit art. 15(1) din legea 272/2004 prin:

„a) întâlniri ale copilului cu părintele sau […];

b) vizitarea copilului la domiciliul acestuia;

c) găzduirea copilului pe perioadă determinată de către părinte […];

d) corespondenţă ori altă formă de comunicare cu copilul;

e) transmiterea de informaţii copilului cu privire la părintele sau

f) transmiterea de informaţii referitoare la copil, inclusiv fotografii recente, evaluări medicale sau şcolare, către părintele sau.”

11. Din materialul probator administrat in cauza, nu rezulta nici un motiv care sa justifice restrângerea acestui drept. Prin urmare, instanţa va admite capătul de cerere formulata in cauza de către reclamant in ceea ce priveşte stabilirea de legături personale si va stabili un program de găzduire a minorei conform dispoziţiilor legale indicate mai sus.

SC.539/18.02.2009

A. ASUPRA CERERII DE FATA:

1. Reclamantul …………. a formulat o cerere de divorţ in contradictoriu cu parata …………….., solicitând desfacerea căsătoriei încheiate intre aceştia la data de 24.06.2000, revenirea sa la numele avut anterior căsătoriei, precum si încredinţarea minorei …………….. (născuta 17.03.2001) spre creştere si educare, cu obligarea paratului la plata unei pensii lunare de întreţinere. In cuprinsul cererii de chemare in judecata, reclamantul a arătat ca parata si-a pierdut interesul fata de el, nu lucrează si nu contribuie financiar la nevoile căsătoriei, reproşându-i totuşi că nu aduce suficienţi bani în casa.

2. Legal citata, parata nu s-a prezentat in instanţa, insa a formulat întâmpinare (denumita “memoriu”).

3. In vederea soluţionării cauzei, instanţa a procedat la termenul din 14.01.2009 la audierea martorei ………………. De asemenea, s-a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul parţilor.

B. ANALIZAND ACTELE SI LUCRARILE DOSARULUI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT:

4. Reclamantul ………………… si parata ……………….. sunt casatoriti din data de 24.06.2000, fapt înregistrat in registrele de stare civila ale localităţii Isaccea (certificat de căsătorie seria CB nr. 206031). Din căsătoria celor doi au rezultat doi copii, minorele …………… (născuta 17.03.2001) si …………………. (29.12.2008).

5. Din probele administrate in cursul cercetării judecătoreşti, rezulta ca parata are o atitudine necorespunzătoare in ceea ce priveşte relaţiile de căsătorie, nu munceşte si nu realizează nici un venit, in timp ce sarcinile obişnuite ale casatoriei cădeau in sarcina reclamantului. Prin urmare, instanţa urmează a pronunţa desfacerea casatoriei încheiate intre parti din vina paratei, potrivit disp. art. 38(1) din Codul Familiei.

6. De asemenea, va dispune ca parata sa revină la numele avut anterior casatoriei, acela de Turosu.

7. In ceea ce priveşte cele doua minore, având in vedere concluziile anchetei sociale efectuate in cauza, instanţa va dispune încredinţarea acesteia spre creştere si educare către parata.

8. De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 86 si 94 din Codul Familiei, părintele este dator sa contribuie la întreţinerea copiilor săi, „potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmeaza a o plati”, iar „cand întreţinerea este datorată de părinte […], ea se stabileşte până la o treime din cîştigul său din muncă pentru doi copii […]”, astfel ca reclamantul va fi obligat la plata unei pensii lunare de întreţinere in cuantumul prevăzut de textul de lege indicat.

9. Cat priveşte capătul de cerere prin care se solicita stabilirea de legături personale cu minora ………………., instanţa constata ca potrivit art. 14(1) din legea 272/2004 “copilul are dreptul de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament.” Totodată, „părintele divorţat, căruia nu i s-a încredinţat copilul, păstrează dreptul de a avea legături personale cu acesta, precum şi de a veghea la creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea lui profesională” – art. 43(3) din Codul Familiei.

10. Aceste relaţii personale se realizează potrivit art. 15(1) din legea 272/2004 prin:

„a) întâlniri ale copilului cu părintele sau […];

b) vizitarea copilului la domiciliul acestuia;

c) găzduirea copilului pe perioadă determinată de către părinte […];

d) corespondenţă ori altă formă de comunicare cu copilul;

e) transmiterea de informaţii copilului cu privire la părintele sau

f) transmiterea de informaţii referitoare la copil, inclusiv fotografii recente, evaluări medicale sau şcolare, către părintele sau.”

11. Din materialul probator administrat in cauza, nu rezulta nici un motiv care sa justifice restrângerea acestui drept. Prin urmare, instanţa va admite capătul de cerere formulata in cauza de către reclamant in ceea ce priveşte stabilirea de legături personale si va stabili un program de găzduire a minorei conform dispoziţiilor legale indicate mai sus.

Etichete: