Top

Divort fara copii

Sc.918/24.03.2009

I N S T A N T A:

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. Reclamantul ………….. a sesizat Judecătoria Tulcea cu o cerere de divorţ, solicitând in contradictoriu cu parata ………….. desfacerea casatoriei încheiate cu aceasta la data de 09.09.2006, precum si revenirea ei la numele avut anterior casatoriei, acela de ………….. In motivarea cererii, reclamantul a arătat ca este căsătorit cu parata din anul 2006, insa aceasta din urma in ultimul timp a început sa manifeste dezinteres fata de viata de familie, fapt ce a dus la discuţii contradictorii, care au dus la separarea in fapt a celor doi soţi.

2. Legal citată, parata nu s-a prezentat in fata instanţei si nu a formulat întâmpinare.

3. In vederea soluţionării cauzei, instanţa a procedat la audierea martorilor ………….. si ……………. la termenul din data de 10.01.2008.

B. ANALIZAND ACTELE SI MATERIALUL PROBATOR AL CAUZEI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT :

4. Reclamantul …………….. si paratul …………….. s-au căsătorit la data de 09.09.2006, fapt consemnat de certificatul de căsătorie emis de Primăria mun. Tulcea (seria ……………). In timpul casatoriei acestora nu au rezultat copii.

5. Din analiza probelor administrate in cursul cercetării judecătoreşti, rezulta ca relaţiile de căsătorie dintre cele doua parti sunt grav si iremediabil vătămate. Astfel, in ceea ce priveşte parata, aceasta a manifestat dezinteres in privinţa menţinerii unor relaţii de familie fireşti, ceea ce a dus la separarea in fapt al celor doi soţi in luna septembrie 2007, întrucât aceasta a părăsit domiciliul conjugal si a plecat in Spania la munca.

6. Prin urmare, instanţa urmează sa constate ca vina destrămării relaţiilor de familie ce sunt fireşti intre doi soţi aparţine paratei, astfel ca va dispune desfacerea casatoriei încheiate din culpa acestuia, conform art. 38(1) din Codul Familiei.

7. De asemenea, va dispune revenirea reclamantei la numele avut anterior casatoriei, acela de ……

Etichete: