Top

Majorare pensie de intretinere

SC.1031/01.04.2009

I N S T A N T A:

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. Reclamanta …………. (in calitate de reprezentant legal al minorului ………..) a sesizat Judecătoria Tulcea cu o cerere de majorare a pensiei de întreţinere in contradictoriu cu paratul ………….. In cuprinsul cererii de chemare in judecata, reclamanta a arătat ca prin sentinţa civila nr. 3462/08.12.2005 a Judecătoriei Tulcea paratul a fost obligat la plata unei pensii lunare de întreţinere in suma de 78 lei in favoarea minorului …….. ……… pana la majoratul acestuia. Întrucât de la pronunţarea hotărârii nevoile minorului s-au mărit, iar veniturile paratului au crescut, reclamanta a solicitat sa se constatate ca pensia stabilita nu mai corespunde nevoilor, astfel ca se impune majorarea acesteia.

2. Legal citat, paratul a fost prezent in instanţa si a depus la dosarul cauzei certificatul de naştere al celui de-al doilea copil, precum si adeverinţa de salarizare, arătând ca este de acord cu majorarea pensiei lunare de întreţinere stabilite in favoarea minorului.

B. ANALIZAND ACTELE SI MATERIALUL PROBATOR AL CAUZEI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT :

3. Prin sentinţa civila nr. 3462/08.12.2005, Judecătoria Tulcea a admis cererea formulata de către reclamanta si l-a obligat pe parat la plata unei pensii lunare de întreţinere in cuantum de 78 lei in favoarea minorului ………….. (născut la 27.09.1997), pensie ce urma sa fie plătita pana la majoratul acestuia.

4. Potrivit art. 94(3) din Codul Familiei ”când întreţinerea este datorată de părinte sau de cel care adoptă, ea se stabileşte până la o treime din câştigul său din muncă pentru doi copii […].” Fata de acest text de lege si in raport de dispozitivul sentinţei anterior menţionate, instanţa constata ca intr-adevăr pensie de întreţinere stabilita iniţial este insuficienta pentru a acoperi nevoile acestuia, impunându-se majorarea acestuia. Totuşi, având in vedere ca paratul a făcut dovada ca are in întreţinere un alt copil rezultat dintr-o a doua casatorie (fila 8 dosar), majorarea pensiei de întreţinere urmează a se face potrivit dispoziţiilor legale anterior menţionate.

5. Prin urmare, instanţa va admite acţiunea formulata de către reclamanta si il va obliga pe parat la plata unei pensii lunare de întreţinere in favoarea minorului …………. in cota de 1/6 calculata asupra veniturilor sale nete, dar nu mai puţin de 1/6 din venitul minim net pe economia naţionala, de la data introducerii acţiunii (12.02.2009) si pana la majoratul minorului.

Etichete: