Top

Partaj

SENTINŢA CIVILĂ NR. 671 02 martie 2009

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. …/327/2008 la data de 25-02-2008 reclamanta … Daniela Gabi, a chemat în judecată pe pârâtul .. Ştefan pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să dispună partajarea în cotă de 1/2 a bunurilor dobândite în timpul căsătoriei cu obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că prin sentinţa civilă nr. 1418/21.05.2007 s-a desfăcut căsătoria dintre ei. S-a arătat că în timpul căsătoriei au dobândit un imobil situat în Tulcea, str. 1848, … compus din 3 camere şi dependinţe, ocupând o suprafaţă utilă de 62,94 m.p. precum şi următoarele bunuri mobile: maşina de spălat automată, aragaz, cuptor electric rusesc, lustră, lustră cu ventilator, mobilă de bucătărie, 3 cornize sculptate, dulap, şifonier in 2 uşi, dulap colţar făcut la comandă 12 uşi, frigider,cameră de filmat, TV color, fier de călcat, video, cuptor cu microunde, antenă parabolică, combină muzicală, casetofon şi CD, cască audio fără fir, uscător de păr, maşină de tuns electrică, periuţă de dinţi electrică, bormaşină, maşina de şlefuit electrică precum şi o serie de bijuterii cumpărate din Italia, respectiv colier şi inel cu piatră albastră, brăţară rigidă în două părţi, cercei lungi, cercei rotunzi răsuciţi groşi precum şi bijuterii din aur lăsate acasă individualizate astfel:cercei rotunzi normaşi, lanţ subţire răsucit, brăţară subţire, pandantiv cruciuliţă, set pandantiv şi inel trifoi, 4 inele ( oval, rotund mare, rotund mic, floare) şi suma de 7000 euro.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 36 alin.2 din Codul Familiei.

În dovedirea acţiunii reclamanta a depus la dosarul cauzei înscrisuri.

Pârâtul legal citat a depus întâmpinare şi cerere reconvenţională, în conţinutul cărora a arătat că în ceea ce priveşte cota de contribuţie la dobândirea bunurilor,el are o cotă de 70% iar reclamanta pârâtă de 30%. A învederat că în ceea ce priveşte bunurile mobile indicate de către reclamanta pârâtă ca făcând parte din masa partajabilă se impun o serie de precizări. Astfel, apartamentul a fost achiziţionat la data de 24.08.1992 de la RAGCL Tulcea ( contract 15480) plata preţului făcându-se astfel: avansul a fost achitat de pârâtul reclamant cu bani proprii, la plata ratelor a avut o contribuţie majoritară fiind singurul din familie care realiza venituri iar sumele erau reţinute pe statul de plată.

La acest imobil, afirmă pârâtul reclamant, că a executat o serie de îmbunătăţiri imediat după achiziţionarea din bani proprii şi după pronunţarea hotărârii de divorţ până la rămânerea definitivă, tot cu contribuţie proprie.

În ceea ce priveşte bunurile comune mobile, arată că parte au rămas în apartamentul fost domiciliul comun, respectiv maşina de spălat automată, aragaz, cuptor electric rusesc, două lustre, o mobilă bucătărie, trei cornize sculptate, un dulap şi şifonier în două uşi, un dulap colţar, un frigider, un TV color, un video, o maşină de tuns electrică, un fier de călcat foarte vechi, o periuţă de dinţi electrică, o bormaşină şi o maşină de şlefuit electrică.

S-a mai arătat că o parte din bunurile comune au fost luate de către reclamantă şi anume: un cuptor cu microunde, un casetofon şi CD, o cască audio fără fir, un uscător de păr, toate bijuteriile din aur, trecute în acţiune şi suma de 7000 euro.

În final s-a arătat că o parte din bunurile indicate, de către reclamanta pârâtă, nu au existat în patrimoniul comun, făcându-se referire la antena parabolică şi combina muzicală.

În dovedirea acţiunii principale, respectiv în dovedirea cererii reconvenţionale şi în combaterea acţiunii principale, s-a solicitat şi s-a încuviinţat de către instanţă proba cu interogatoriu, înscrisuri şi martori.

Pârâtul reclamant a depus înscrisuri la dosar, s-a procedat la luarea interogatoriului pârâtului reclamant, răspunsurile date de către acesta fiind consemnate la dosar ( fila 59-62), au fost audiaţi martorii Baciu Delia, Chiselencu Ileana, Turtoi Stelian, Preda Lică Victor, Ene Ilie şi totodată s-a depus răspunsul dat de reclamanta pârâtă la interogatoriu ( filele 71-72), interogatoriu luat în conformitate cu disp. art. 223 Cod Procedură Civilă.

În cauză s-a dispus efectuarea unei expertize tehnico imobiliare si a unei expertize merceologice, fiind depuse la dosar rapoartele de expertiză .

Analizând cauza în raport cu probele administrate, instanţa reţine următoarele:

Părţile s-au căsătorit la data de 12.10.1991 iar căsătoria lor a fost desfăcuta prin divorţ prin sentinţa civila nr. ../2007 a Judecătoriei Tulcea.

Prin contractul de vânzare cumpărare nr. 15480/24.08.1992 părţile au dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului apartament situat în Tulcea, str. 1848, … (fila 6) al cărui preţ total de 159.859 lei s-a achitat în rate, aşa cum rezultă din adeverinţa nr.G/1687/19.03.2008 eliberată de Consiliul Local Tulcea şi din înscrisurile aflate la filele 56-58 (sumele reţinute din salariul pârâtului reclamant, reprezentând ratele aferente imobilului în perioada 1992-1998), la data achiziţionării, achitându-se un avans de 15.986 lei din preţul imobilului .

Se mai reţine că în timpul căsătoriei părţile au dobândit şi următoarele bunuri mobile: maşina de spălat automată, aragaz, cuptor electric rusesc, lustră, lustră cu ventilator, mobilă de bucătărie, 3 cornize sculptate, dulap, şifonier in 2 uşi, dulap colţar făcut la comandă 12 uşi, frigider, TV color, fier de călcat, video, uscător de păr, bormaşină, maşina de şlefuit electrică.

La reţinerea componenţei masei partajabile în privinţa bunurilor mobile, instanţa a avut în vedere faptul că pârâtul-reclamant a recunoscut aceste bunuri în conţinutul interogatoriului luat, pentru restul bunurilor neprobându-se dobândirea acestora de către reclamanta-pârâtă, dându-se astfel eficienţă dispoziţiilor art. 1169 Cod Civil.

Nu s-a inclus în masa partajabilă periuţa de dinţi electrică în considerarea faptului că un astfel de bun este destinat exclusiv uzului unuia dintre soţi, având efectiv o astfel de afectaţiune.

În ceea ce priveşte bijuteriile indicate de către reclamanta-pârâtă, de precizat este faptul că în privinţa unor astfel de bunuri mobile, bunurile de lux, în speţă bijuteriile, datorită valorii lor mari, nu pot fi socotite bunuri proprii, ci comune, chiar atunci când sunt folosite de către un singur soţ.

Asemenea bunuri sunt comune dacă au o valoare deosebit de mare, disproporţionată faţă de veniturile soţilor şi de nivelul lor de viaţă, achiziţionate cu scopul investirii economiilor realizate de către soţi în timpul căsătoriei .Pe cale de consecinţă este un element de fapt a şti dacă un bun este sau nu un obiect de lux.

Sub acest aspect din probele administrate nu a rezultat că bijuteriile pot fi calificate ca fiind de lux, prin raportare la valoarea acestora, astfel încât au caracterul de bunuri proprii.

Sub aspectul cotei de contribuţie al soţilor, instanţa reţine că aceasta este de 40% pentru reclamanta pârâtă şi 60 % pentru pârâtul reclamant. Pentru a hotărî astfel, s-au avut în vedere mai multe aspecte .

Părţile au lucrat în perioada căsătoriei, dobândind venituri aproximativ egale, chiar dacă pârâtul reclamant nu a avut un loc de muncă cu caracter de continuitate ,aspecte care rezultă din copia cărţii de muncă a reclamantei pârâte ( fila 39-45) şi din relaţiile înaintate de la locul de muncă al pârâtului reclamant ( filele 56-58) care probează veniturile acestuia în perioada 1992-1998 şi din relaţiile înaintate de către Casa de Pensii ( fila 70) privind pensia obţinută de către pârâtul reclamant în perioada 1998-2003 şi în 2007.

Totodată, depoziţiile concordante ale martorilor au evidenţiat că reclamanta pârâtă s-a ocupat de gospodărie şi de creşterea copiilor rezultaţi din relaţia părţilor, neputându-se astfel neglija munca depusă de către aceasta în sensul precizat.

S-a mai reţinut că în 1990 pârâtul-reclamant a câştigat la loto suma de 69.249 lei aşa cum rezultă din relaţiile eliberate de Loteria Română ( fila 50) coroborate cu depoziţiile martorilor Tudor Stelian, Preda Lică Victor şi Ene Ilie, martorii relatând că o parte din suma câştigată a fost destinată plăţii preţului apartamentului , din aceşti bani efectuându-se şi o serie de îmbunătăţiri la apartament. Cum sumele câştigate la loto au valoare de bun propriu, fiind folosite în scopul mai sus menţionat, determină o cotă de contribuţie mai mare a pârâtului reclamant. Relativ la unele din îmbunătăţirile efectuate de către pârâtul reclamant la imobil, acestea reprezintă un drept de creanţă în considerarea faptului că au fost efectuate după desfacerea căsătoriei părţilor, aşa cum a rezultat din depoziţiile martorului Turtoi Stelian şi din devizul estimativ de lucrări datat din 01.07.2007 ( filele 51-52).

Potrivit raportului de expertiză tehnico imobiliară valoarea imobilului este de 117.483,733 lei , iar valoarea de circulaţie a bunurilor mobile este de 1427 lei, aşa cum a rezultat din expertiza merceologică efectuată în cauză.

Pentru considerentele expuse, având in vedere dispoziţiile art.,36 codul familie, instanţa va admite parte acţiunea principală si cererea reconvenţională şi va constata că părţile au dobândit in timpul căsătoriei in cote de contribuţie de 40% reclamanta-pârâtă şi 60% pârâtul-reclamant următoarele bunuri: imobilul apartament situat in Tulcea, str. 1848, …. precum şi următoarele bunuri mobile: maşina de spălat automată, aragaz, cuptor electric rusesc, lustră, lustră cu ventilator, mobilă de bucătărie, 3 cornize sculptate, dulap, şifonier in 2 uşi, dulap colţar făcut la comandă 12 uşi, frigider, TV color, fier de călcat, video, uscător de păr, bormaşină, maşina de şlefuit electrică, rezultând o valoare totală a masei partajabile de 117.485.160 lei.

Pe cale de consecinţă se va dispune partajarea, urmând a atribui pârâtului-reclamant următoarele bunuri : imobilul apartament mai sus descris, maşina de spălat automată, aragaz, lustra cu ventilator, mobila de bucătărie, 3 cornize sculptate, şifonier in 2 uşi, TV color, fier de călcat, bormaşina, maşina de şlefuit electrică, valoare lot atribuit pârâtului-reclamant fiind de 117.484.625 lei.

Urmează a atribui reclamantei-pârâte celelalte bunuri incluse in masa partajabilă şi care nu au fost atribuite pârâtului-reclamant, valoarea lotului ce va fi atribuit reclamantei-pârâte fiind de 535 lei.

La formarea loturilor, instanţa a avut in vedere cota de contribuţie a părţilor formarea unor loturi funcţionale, dar si împrejurarea că pârâtului-reclamant i-au fost încredinţaţi spre creştere si educare copii rezultaţi din căsătorie, ambii fiind minori la această dată.

Pentru egalizarea loturilor va fi obligat pârâtul-reclamant la plata sumei de 46.993,529 lei către reclamanta-pârâtă cu titlu de sultă.

Se vor compensa cheltuielile de judecată şi va obliga reclamanta-pârâtă la plata sumei de 76,14 lei către pârâtul-reclamant. reprezentând cheltuieli de judecată rămase necompensate.

Etichete: