Top

PRETENTII

Sentinta civila nr.656

Sedinta publica din 02.03.2009

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Tulcea la data de …………. sub dosar nr…… reclamanta ………..- …………… a chemat în judecata pe pârâtul ……….., solicitând instantei ca prin hotarârea pe care o va pronunta sa dispuna obligarea pârâtului la plata sumei de ………… lei reprezentând contravaloare dauna, precum si a dobânzii legale calculate pâna la data platii efective a debitului; cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, reclamanta a învederat ca în data de ……………, în raza localitatii Revarsarea, judetul Tulcea, s-a produs un accident de circulatie în care au fost implicate autoutilitara marca …….., tipul …….., cu numarul de înmatriculare ………. detinut de …………. ……….. si atelajul tras de cal, proprietate personala, condus neregulamentar si sub influenta bauturilor alcoolice de pârâtul ……………

A mai aratat reclamanta ca accidentul s-a produs din vina pârâtului care nu a respectat prevederile legale privind circulatia pe drumurile publice, schimbând brusc directia de mers, fara a semnaliza, intrând pe contrasens unde s-a accidentat cu autoturismul mentionat anterior.

Accidentul a fost protocolat de postul de …………, judetul …………, care a emis procesul-verbal seria ……………. în care s-au consemnat avariile produse în urma accidentului si prin care a fost sanctionat contraventional pârâtul.

Reclamanta a mai precizat ca la data producerii accidentului, pentru utilitara marca ………., detinuta …….., exista un contract de asigurare facultativa, respectiv politia ……….., în temeiul careia a achitat o despagubire în suma de …….. lei, conform OP nr…. si OP nr…………..

Desi pârâtul a fost notificat prin notificarea nr………… sa achite debitul de ………….. lei, precum si dobânda legala la zi, acesta nu s-a conformat.

În drept, reclamanta sia întemeiat cererea pe dispozitiile art.22 din Legea nr.136/1995; art.1108 pct.3 Cod civil; art.998-999 si art.1001 Cod civil.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar urmatoarele înscrisuri: ………………………………………..

Cererea a fost legal timbrata.

Pârâtul, desi legal citat cu aceasta mentiune, nu a formulat întâmpinare.

Prin sentinta civila nr.952 din 18 aprilie 2008 a fost admisa exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Tulcea, dispunându-se declinarea competentei solutionarii cauzei în favoarea Judecatoriei Tulcea.

Pe rolul Judecatoriei Tulcea cauza a fost înregistrata la data de …………….. sub dosar nr………………

La data de 24.11.2008, în temeiul art.242 al.1 pct.2 din Codul de procedura civila, instanta a dispus suspendarea cauzei.

Cauza a fost repusa pe rol la data de ……………..

În cauza instanta a încuviintat, în temeiul art.167 al.1 Cod procedura civila, proba cu înscrisuri, apreciind-o ca fiind legala, pertinenta, concludenta si utila solutionarii cauzei.

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Potrivit procesului-verbal de contraventie seria ……………. întocmit de …………….., în data de ……… pârâtul ……………. a circulat cu un vehicul cu tractiune animala (caruta trasa de un cal) pe raza localitatii …………. str.Victoriei, iar în momentul schimbarii directiei de mers spre stânga, fara a semnaliza cu bratul si fara a se asigura a fost lovit în partea stânga spate de autoutilitara marca DAF, cu numarul de înmatriculare …………., condusa regulamentar de ……………, care se angajase în depasirea acestuia si care, în urma derapajului, cauzat de carosabilul acoperit partial cu zapada, a patruns cu partea stânga spate într-un sant, rezultând avarierea autovehiculului.

S-a retinut, totodata, prin procesul-verbal de contraventie culpa exclusiva a pârâtului în producerea accidentului, acesta recunoscând fapta savârsita.

Autoturismul avariat marca DAF cu numarul de înmatriculare ……… apartine ………….. si este asigurat facultativ la ……………………., astfel cum rezulta din polita …………. valabila la data producerii accidentului.

În baza acestui contract, asiguratorul a platit asiguratei suma de ………. ROL, potrivit ordinelor de plata nr………………

Potrivit dispozitiilor art. 998 C. civ., orice fapta a omului, care cauzeaza altuia prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat, a-l repara, iar conform art.999 c.civ., omul este responsabil nu numai pentru prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar si de acela ce a cauzat prin neglijenta sau imprudenta sa.

Din prevederile legale mentionate rezulta ca pentru angajarea raspunderii civile delictuale se cer a fi întrunite urmatoarele conditii: existenta unui prejudiciu; existenta unei fapte ilicite; existenta unui raport de cauzalitate între fapta ilicita si prejudiciu, precum si vinovatia celui care a cauzat prejudiciul.

Potrivit înscrisurilor depuse la dosar, respectiv nota de constatare, comanda de reparatii si facturile fiscale, SC Arabesque SRL, ca urmare a avarierii autoturismului marca DAF cu numarul de înmatriculare GL.98.ASB, a suferit un prejudiciu în cuantum de 73.298.242 ROL.

Din procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei ……………….., rezulta fapta ilicita a pârâtului, legatura de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu, precum si vinovatia pârâtului.

Instanta constata, astfel, ca sunt întrunite toate elementele raspunderii civile delictuale prevazute de art.998-999 Cod civil, care justifica dreptul persoanei pagubite de a obtine de la pârât plata despagubirilor.

Potrivit art.22 din Legea nr.136/1995, în limitele indemnizatiei platite, asiguratorul este subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurarii contra celor raspunzatori de producerea pagubei.

Desi, prin notificarea nr……………, reclamanta a solicitat pârâtului sa efectueze plata despagubirilor achitate asiguratei, acesta nu a înteles sa dea curs notificarii.

Fata de aceste considerente, instanta apreciaza cererea reclamantei ca fiind întemeiata, motiv pentru care o va admite urmând a dispune obligarea pârâtului la plata catre reclamanta a sumei de ………. lei, reprezentând despagubiri civile platite de reclamanta în dosarul de dauna nr…………….

Tot astfel, având în vedere dispozitiile art.43 Cod comercial si art.2 din OG nr.9/2000, instanta va obliga pârâtul la plata dobânzii legale în cuantum de ……….., calculata începând cu data de 08.04.2006 si pâna la data de ………., precum si la plata dobânzii legale calculate de la data de ………….. si pâna la achitarea integrala a debitului.

În temeiul art.274 Cod procedura civila, având în vedere culpa procesuala a pârâtului, instanta va obliga pârâtul sa plateasca reclamantei suma de 1302 lei cu titlu de cheltuieli de judecata constând în taxa de timbru, timbru judiciar si onorariu avocat.

Tags: