Top

Divort cu copii

Sedinta publica din 23.02.2009

Sentinta civila nr. 583

Sub nr…. din …. s-a înregistrat pe rolul instantei actiunea formulata de catre reclamantul …. domiciliat în ….. prin care solicita ca în contradictoriu cu pârâta ….., cu acelasi domiciliu, sa se dispuna desfacerea casatoriei partilor, din vina pârâtei, minora …., nascuta la …. sa îi fie lui încredintata, iar minora …, nascuta la …. sa-i fie încredintata pârâtei. De asemenea, reclamantul a solicitat ca pârâta sa revina la numele anterior casatoriei.

În motivarea cererii, reclamantul a aratat ca s-a casatorit cu pârâta în anul …., iar din casatorie au rezultat minorii …, nascuta la … si …., nascuta la …… A mentionat reclamantul ca de câtiva ani pârâta a plecat de acasa, lasându-l cu cele doua fete si ca în prezent pârâta are o relatie extraconjugala.

În drept au fost invocate disp.art.37 C.fam.

În probatiune reclamantul a depus la dosar copia certificatului de casatorie, copii ale certificatelor de nastere privind minorii (filele ….). Totodata, reclamantul a solicitat si instanta a încuviintat audierea ca martori a numitilor ….., declaratia acestora fiind consemnate si atasate la filele …..

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în suma de .. de lei, potrivit chitantei atasata la fila … si cu … lei timbru judiciar.

Pârâta …., legal citata, nu a formulat întâmpinare, dar s-a prezentat la ultimele doua termene de judecata, precizând ca este de acord cu desfacerea casatoriei.

Din oficiu, în cauza au fost efectuate anchete sociale la domiciliul partilor, referatele fiind atasate la filele ….. si …..

La termenul de judecata din ….. s-a prezentat doar pârâta, desi ambele parti aveau termen în cunostinta.

Reclamantul nu s-a prezentat în instanta iar avocatul ales al acestuia a precizat ca reclamantul nu s-a putut prezenta din cauza serviciului, fara a depune vreun înscris doveditor în acest sens.

Instanta apreciaza ca sunt incidente în cauza dispozitiile art.616 C.pr.civila potrivit carora daca la termenul de judecata, reclamantul lipseste nejustificat si se prezinta doar pârâtul, cererea de divort se respinge ca nesustinuta. Faptul ca la ultimul termen de judecata s-a prezentat avocatul reclamantului nu are nici o relevanta sub acest aspect, cât timp în procedura divortului este obligatorie prezenta personala a reclamantului, cu exceptia situatiilor, limitativ prevazute de art.614 C.proc.civ., când reclamantul poate fi reprezentat.

Etichete: