Top

Divort cu copii

Sentinta civila nr. 740

Sedinta publica de la 6 Martie 2009

Asupra actiunii civile de fata:

La data de 27.01.2009, s-a înregistrat pe rolul Judecatoriei Tulcea, sub nr. ……/327/2009, cererea de chemare în judecata formulata de reclamanta …….., domiciliata în …………… în contradictoriu cu pârâtul ………….., cu acelasi domiciliul, solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa dispuna desfacerea casatoriei încheiata la data de 06.10.2006 si înregistrata sub nr. …….. în Registrul Starii Civile al Primariei Municipiului Tulcea, sa i se încredinteze spre crestere si educare minorii …………. nascuta la data de ………….. si ……….. nascut la data de ………….. si obligarea pârâtului la plata unei pensii de întretinere în favoarea minorilor.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca s-a casatorit cu pârâtul la 06.10.2006, si ca din convietuirea lor s-au nascut la data de ……… minora ………… si la data de …… minorul …………. A aratat reclamanta, ca vinovat de destramarea relatiilor de familie, se face vinovat pârâtul, care are un comportament agresiv si obisnuieste sa consume bauturi alcoolice.

În dovedirea actiunii a fost depus la dosar, certificatul de casatorie seria CD, nr. 704256 eliberat de Primaria Municipiului Tulcea, la data de 06.10.2006, iar în copie, certificatele de nastere ale minorilor.

Din oficiu, instanta a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul partilor, referatul fiind înaintat la dosarul cauzei la data de 24.02.2009 (fila 16 din dosarul cauzei).

La termenul de judecata din data de 3 martie 2009, partile prezente personal în fata instantei au învederat ca s-au împacat.

Fata de aceasta împrejurare, vazând si dispozitiile art. 618 C.p.c., instanta va contata stinsa actiunea de divort.

Etichete: