Top

Divort fara copii

Sedinta publica din data de 06 martie 2009

Sentinta civila nr. 729

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata la nr….. din data de …, reclamanta …., domiciliata în …. a chemat în judecata pe pârâtul …. domiciliat în …., pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna desfacerea casatoriei încheiata între parti la data de …. la …. si înscrisa în registrul de stare civila sub nr…. din aceeasi data, prin consimtamântul sotilor.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca s-a casatorit cu pârâtul în data de …, dar la scurt timp dupa încheierea casatoriei pârâtul a început sa fie distant cu ea si sa aiba relatii extraconjugale. Se mai arata ca din casatoria partilor nu au rezultat copii minori.

În dovedirea actiunii a fost depus la dosar certificatul de casatorie în original (fila …).

La termenul de judecata din data de …., ambele parti prezente personal în fata instantei au precizat ca doresc desfacerea casatoriei prin acord, pârâtul semnând în acest sens cererea de chemare în judecata.

Având în vedere ca ambele parti si-au manifestat expres în fata instantei acordul privind desfacerea casatoriei lor si retinând ca sunt îndeplinite conditiile prevazute de art.38 alin.2 C.fam, respectiv a trecut mai mult de un an de la data încheierii casatoriei partilor si nu exista copii minori rezultati din casatorie, instanta în baza acestui text de lege coroborat cu art.37 alin.2 C.fam, va admite actiunea formulata de catre reclamanta … în contradictoriu cu pârâtul ….., având ca obiect divort si va dispune desfacerea casatoriei partilor, înregistrata sub nr….. la Registrul Starii Civile al …., prin acordul partilor.

Va dispune ca reclamanta sa revina la numele anterior casatoriei,

Etichete: