Top

Reabilitare

Deliberând asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Tulcea la data de ……….. sub dosar nr……….., petentul ………. a solicitat intsantei ca prin hotarârea pe care o va pronunta sa dispuna reabilitarea judecatoreasca cu privire la condamnarile sale.

În motivarea cererii, petentul a învederat ca a executat pedeapsa sa 1 an si 6 luni închisoare la locul de munca, respectiv ……………..

În drept, petentul nu si-a motivat cererea.

În dovedirea cererii sale, petentul a depus la dosar urmatoarele înscrisuri: …………………..

Prin sentinta penala nr…………. instanta a admis exceptia necompetentei materiale a ……….. si a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei …………

Pe rolul Judecatoriei …… cauza a fost înregistrata la data de ……….. sub dosar nr………………..

În cauza instanta a încuviintat proba cu înscrisuri, apreciind-o ca fiind legala, pertinenta, concludenta si utila solutionarii cauzei.

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta penala nr………… pronuntata de ………….în dosarul nr…………., petentul ………. a fost condamnat la …………….. închisoare pentru savârsirea infractiunii de ucidere din culpa prev.de art.178 al.2 Cod penal, precum si la pedeapsa ……. ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de parasire a locului accidentului fara încuviintarea organelor politiei, prev.de art.38 al.1 din Decretul nr.328/1966.

În temeiul art.33-34 Cod penal, pedepsele au fost contopite, dispunându-se ca petentul sa execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 3 ani închisoare.

Prin decizia nr…………………… s-a admis apelul inculpatului, s-a desfiintat sentinta anterior mentionata, constatându-se gratiata cu 1/2 pedeapsa de ………… ani închisoare, inculpatul urmând sa execute ……….. închisoare. Totodata, în baza art.1 din Legea nr……., s-a constatat integral si conditionat gratiata pedeapsa de 2 ani închisoare, înlaturându-se aplicarea art.34 Cod penal, celelalte dispozitii fiind mentinute.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs inculpatul, admis prin decizia penala nr…………, dispunându-se ca pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare sa se execute la locul de munca, respectiv …………..

Reabilitarea judecatoreasca se acorda la împlinirea conditiilor prevazute de lege cu privire la condamnarile pentru care se cere, cu privire la termenele de reabilitare si cu privire la conduita condamnatului.

Referitor la conditia privind condamnarea, având în vedere ca petentul a fost condamnat la pedeapsa închisorii de …………ni, respectiv ………..ani, instanta constata ca aceasta conditie este îndeplinita, în raport de cuantumul pedepsei nefiind incidenta institutia reabilitarii de drept.

În ceea ce priveste termenul de reabilitare, potrivit art. 135 alin. 1 lit. a) Cod penal condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instanta judecatoreasca în cazul condamnarii la pedeapsa închisorii mai mare de un an pâna la 5 ani, dupa trecerea unui termen de 4 ani, la care se adauga jumatate din durata pedepsei pronuntate.

Instanta mai retine ca în cazul unor condamnari succesive, termenul dupa a carei împlinire se poate dispune reabilitarea curge de la data executarii ultimei condamnari, dar va fi calculat în raport cu pedeapsa cea mai grea. Totodata, în cazul în care pedeapsa aplicata inculpatului a fost redusa partial printr-un act normativ de gratiere, termenele de reabilitare prevazute de art.135 Cod penal se determina în raport cu pedeapsa stabilita de instanta, iar nu cu restul de pedeapsa care a mai ramas de executat ca efect al gratierii.

Având în vedere cele expuse mai sus, instanta apreciaza ca în cauza, termenul de reabilitare va fi calculat în raport cu pedeapsa de ………..ni închisoare.

Conform dispozitiilor art. 135 alin.1 lit a) Cod penal, termenul de reabilitare este de …………. În cazul executarii pedepsei la locul de munca termenul de reabilitare se calculeaza de la data urmatoare ultimei zile de munca când executarea pedepsei s-a încheiat. Astfel, în cauza, termenul de reabilitare a început sa curga la data de ………., împlinindu-se la data de ……………

Potrivit certificatului de cazier judiciar (f.3), petentul nu a mai suferit vreo condamnare pe parcursul termenului de reabilitare.

Din caracterizarea depusa la fila nr.28 din dosar, rezulta ca petentul …………., atât în perioada în care a fost angajat pe baza de contract de munca, cât si în perioada executarii pedepsei la locul de munca, a avut o comportare exemplara în cadrul ………………, dând dovada de profesionalism, de buna întelegere cu colegii de lucru si cu cadrele de conducere, raspunzând în permanenta solicitarilor întreprinderii, motiv pentru care a fost promovat în functia de sef de tura.

Tot astfel, potrivit caracterizarii depuse la fila nr.29 din dosar, petentul este cunoscut la nivel local ca o persoana cu un comportament civic foarte bun, în mandatul electoral 2004-2008 fiind consilier local în cadrul Consiliului Local …………, unde a participat activ la elaborarea si adoptarea deciziilor administrative pe plan local. Instanta mai retine ca petentul este cunoscut ca o persoana pasnica, muncitoare, serioase, necreând nicio problema comunitatii locale.

În ceea ce priveste conditia achitarii cheltuielilor de judecata si a despagubirilor civile, instanta apreciaza ca este îndeplinita în cauza.

Astfel, din adeverinta nr……….. emisa de catre primaria comunei …………,rezulta ca petentul ……. a achitat suma de …………. reprezentând cheltuieli de judecata.

Totodata, potrivit facturii fiscale nr……….. petentul a achitat despagubirilor civile în cuantum de …………RON.

Fata de considerentele expuse mai sus, apreciind ca sunt îndeplinite în cauza conditiile prevazute de art. 135 lit. a si art. 137 Cod penal, instanta va dispune reabilitarea judecatoreasca a petentului …………….

În baza art. 192 al. 3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare vor ramâne în sarcina statului.

Etichete: