Top

Cerere pentru reabilitarea de drept.Calificarea acesteia ca reabilitare judecatoreasca.Respingere pentru lipsa conditiilor de forma.

Domeniu:Penal Tip:sentinta Nr/data:. 109/18.05.2010

Autor :Judecatoria Adjud

Cerere pentru reabilitarea de drept.Calificarea acesteia ca reabilitare judecatoreasca.Respingere pentru lipsa conditiilor de forma.

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 10.03.2010, sub numărul 490/173/2010, petentul I . G. a solicitat instanţei să dispună reabilitarea de drept privind condamnarea aplicată prin sentinţa penală nr. 380/31.10.2001 a Judecătoriei Adjud, întrucât sunt îndeplinite condi?iile legale.

Analizând actele dosarului instanţa constată următoarele:

Petentul a fost condamnat la pedeapsa de 500 000 lei amenda penala pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 28 al.1 din Legea 12/1974 ,cu aplicarea art. 63 al.3 Cod penal,fapta fiind savarsita la data de 29.02.2000 ,prin sentinţa penală nr. 178/19.05.2000, definitivă prin neapelare la data de 01.07.2000,pedeapsa fiind gratiata potrivit Lg 543/04.10.2002.

Petentul a mai fost ulterior fost condamnat la pedeapsa de 6 luni inchisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 61 lit e din Legea 192/2001 cu aplicarea art. 81,82 Cod penal prin sentinţa penală nr. 380/31.10.2001, definitivă prin neapelare la data de 13.11.2001 (f.3-4),fapta fiind savarsita la data de 28.08.2001,pedeapsa fiind gratiata potrivit Lg 543/04.10.2002.

Este adevarat ca potrivit art.134 alin.1 Cod penal, reabilitarea persoanei fizice are loc de drept în cazul condamnării la amendă sau la pedeapsa închisorii care nu depăşeşte un an, dacă în decurs de 3 ani condamnatul nu a săvârşit nici o altă infracţiune,iar potrivit art 86 cod penal reabilitarea de drept intervine si la implinirea termenului de incercare

În conformitate cu dispoziţiile art.136 alin.1 Cod penal termenul prevăzut în art.134 Cod penal se socoteşte de la data când a luat sfârşit executarea pedepsei principale sau de la data când acesta s-a prescris.

Potrivit adresei inaintate de catre Biroul Executari Penale din cadrul Judecatoriei Adjud ,debitul petentului constand in amenda penala aplicata prin s.p. nr 178 /2000 ,a fost preluat la data de 11.09.2000. Intrucat in termenul de trei ani de la data executarii primei pedepse (11.09.2000), la data de 28.08.2001 petentul a mai savarsit o noua infractiune,si chiar daca pentru aceasta pedeapsa aplicata nu este exceptata de la reabilitarea de drept ,potr art 86 c.p,si chiar daca de la executarea acesteia (in cazul concret de la data legii de gratiere)este implinit termenul de 3 ani,instanta retine ca in cauza sunt incidente conditiile reabilitarii judecatoresti si nu a celei de drept.

La termenul de judecata din data de 20.04.2010 instanta ,in prezenta petentului a calificat cererea ca avand ca obiect reabilitarea judecatoreasca a acestuia si i-a pus in vedere petentului sa formuleze completari la cerere potrivit dispozitiilor art 495 lit c C.p.p., in sensul sa indice localitatile in care acesta a locuit,locurile de munca pe care le-a avut pana la introducererea cererii ,si sa anexeze inscrisuri in vederea dovedirii conditiilor reabilitarii judecatoresti.

Petentul a solicitat si probe cu inscrisuri si martori , insa la termenul de judecata ulterior acesta nu s-a mai prezentat si nici nu a formulat cererea de reabilitare judecatoreasca in mod corespunzator.

Potrivitr art .497 al 1 lit c C.pr.pen.,intrucat cererea de reabilitare nu cuprinde mentiunile prev de art 495 lit c si e ,si petentul nu a completat-o pana la termenul acordat in acest scop,instanta va respinge cererea de reabilitare pentru neindeplinirea conditiilor de forma.

Etichete: