Top

REABILITARE JUDECĂTOREASCĂ. NEÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR DE FOND

Prin sentinta penala nr. 275/16.10.2008, instanta a respins cererea de reabilitare a condamnatului A.I. pentru neîndeplinirea conditiilor de fond.

Pentru a decide astfel, instanta a retinut ca împlinirea termenului confera condamnatului doar vocatia de a fi reabilitat judecatoreste, legea instituind si alte conditii pe care trebuie sa le îndeplineasca cumulativ solicitantul. Neîndeplinirea uneia din aceste conditii conduce la respingerea cererii de reabilitare.

Astfel, conform art. 137 alin. 1lit. a-d C.pen., condamnatul trebuie sa nu fi suferit o noua condamnare în cadrul termenului prevazut de art. 135 C.pen., sa aiba asigurata existenta prin munca sau alte mijloace oneste, sa fi avut o conduita buna si sa fi achitat în întregime cheltuielile judiciare si despagubirile civile la care a fost obligat prin hotarârea judecatoreasca de condamnare.

Analizând fisa de cazier judiciar a condamnatului, instanta constata ca petentul nu a mai fost condamnat în intervalul de timp de la data executarii pedepsei de 1 an si 2 luni închisoare si pâna la împlinirea termenului de reabilitare, anume în perioada 14.12.1995 – 13.07.2000.

Ca urmare, instanta apreciaza ca este îndeplinita conditia prevazuta de art. 137 lit. a C.pen., urmând a proceda la analiza celorlalte cerinte.

Reabilitarea nu poate fi obtinuta în situatia în care condamnatul nu dovedeste ca a avut tot timpul dupa executarea pedepsei o buna comportare, ca a respectat întocmai legile si regulile de convietuire sociala, dovedind astfel ca s-a îndreptat. Daca se constata ca petentul a avut o conduita necorespunzatoare, conditia bunei comportari nu poate fi considerata ca fiind îndeplinita.

Condamnatul trebuie sa faca dovada unei bune conduite, atât pe perioada termenului de reabilitare cât si pentru cea ulterioara. Instanta nu poate fi limitata la a verifica buna conduita a condamnatului doar pentru perioada termenului de reabilitare, legea neprevazând o astfel de limitare.

În cauza, în ceea ce priveste îndeplinirea cerintei de a avea o buna conduita, potrivit art. 137 lit. c C.pen., instanta constata ca prin sentinta penala nr. 41/05.02.2008 a Judecatoriei Vatra Dornei, ramasa definitiva prin neapelare la data de 18.02.2008, petentul a fost condamnat la o pedeapsa de 3 luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii prevazute de art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, instanta retinând savârsirea faptei de catre condamnat cu intentie directa.

În consecinta nu se poate retine de catre instanta ca fiind îndeplinita conditia bunei conduite, câta vreme condamnatul, dupa împlinirea termenului de reabilitare, a fost condamnat din nou pentru savârsirea unei infractiuni cu intentie directa, neconformându-se normelor privind siguranta circulatiei pe drumurile publice.

Etichete: