Top

Reabilitare

SENTINTA PENALA NR. 379/9.10.2009

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 3.07.2009, sub numărul 2977/260/2009, petentul M C a solicitat reabilitarea de drept cu privire la pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 369/D/2003 a Tribunalului Bacău, secţia penală.

In drept, petentul şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 494-498 C.p.p., iar pentru dovedirea cererii a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

In dovedirea cererii sale petentul a depus la dosarul cauzei copie conformă cu originalul de pe sentinţa penală 369/D/20003 pronunţată de Tribunalului Bacău, secţia penală, în dosarul nr. 2521/2003, copie de pe rechizitoriul din 28.02.2003 a Parchetului Tribunalului Bacău, copie după decizia nr. 2889/27.05.2004 pronunţată în dosarul nr. 828/2004al înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, copie carte de identitate.

Analizând actele dosarului instanţa retine următoarele:

Prin sentinţa penală numărul 369/D/2003 pronunţată de Tribunalul Bacău, secţia penală în dosarul nr. 2521/2003 petentul a fost condamnat la o pedeapsă de 4 ani închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 108 alin 1 raportat la art. 209 alin 1 lit a şi art. 209 alin 3 lit a C. penal , sentinţă care a devenit irevocabilă conform deciziei nr. 2889/27.05.2004 pronunţată în dosarul nr. 828/2004 al înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Instanţa a pus în discuţie din oficiu, recalificarea cererii formulate de petent din cerere de constatare a reabilitării de drept în cerere de reabilitare judecătorească, calificând cererea ca cerere de reabilitare judecătorească având în vedere dispoziţiile art. 135alin 1 lit a C.p.p.

Potrivit art. 135 C. pen. condamnatul poate fi reabilitat la cerere în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 1 an dar până la 5 ani după trecerea unui termen de 4 ani la care se adaugă jumătate din c urata pedepsei pronunţate.

Potrivit art. 497 C.p.pen: „Cererea pentru reabilitare se respinge pentru neîndeplinirea condiţiilor de formă în următoarele cazuri : când a fost introdusă înainte de termenul legal”.

In speţă instanţa constată că inculpatul a fost arestat, în vederea executării pedepsei, la data de 23.11.2004, fiind liberat condiţionat la data de 6.03.2007.

Termenul de reabilitare se calculează, în această situaţie, de la data împlinirii duratei pedepsei.

Faţă de dispoziţiile legale invocate, instanţa constată că la data formulării cererii nu sunt îndeplinite condiţiile pentru admiterea sa, instanţa urmând să dispună respingerea acesteia ca fiind prematur introdusă.

Etichete: