Top

Reabilitare judecătorească . Îndeplinirea condiţiilor de fond

Neîndeplinirea conditiei referitoare la buna conduita atrage respingerea cererii de reabilitare judecatoreasca . Savârsirea unei infractiuni dupa împlinirea termenului de reabilitare , dar înainte de solutionarea cererii de reabilitare

Prin sentinta penala nr. 443 din 29 august 2008 Judecatoria Roman a respins ca neîntemeiata cererea de reabilitare judecatoreasca formulata de condamnatul S.M.E. , privind pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare aplicata pentru comiterea infractiunii de furt calificat în forma continuata , prevazuta de art. 208 alin. 1 , art. 209 alin. 1 lit. a , e , g , i Cod penal , cu aplicarea art. 41 alin. 2 , art. 75 lit. c , art. 78 lit. c si art. 76 lit. c Cod penal , prin sentinta penala nr. 354 din 7 aprilie 1998 a Judecatoriei Roman .

Pentru a hotarî astfel instanta a retinut ca prin sentinta penala nr. 354 din 7 aprilie 1998 a Judecatoriei Roman , ramasa definitiva prin neapelare , condamnatului i-a fost aplicata pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare pentru comiterea infractiunii de furt calificat în forma continuata , prevazuta de art. 208 alin. 1 , art. 209 alin. 1 lit. a , e , g , i Cod penal , cu aplicarea art. 41 alin. 2 , art. 75 lit. c , art. 78 lit. c si art. 76 lit. c Cod penal , dispunându-se executarea acesteia în regim privativ de libertate . În vederea executarii pedepsei inculpatul a fost încarcerat la 9 noiembrie 1998 , iar la data de 20 octombrie 1999 , cu un rest ramas neexecutat de 201 zile de închisoare .

În atari conditii , pentru calificarea juridica corecta a cererii condamnatului , în raport cu pedeapsa aplicata , cu modalitatea de individualizare executionala si cu prevederile art. 134 si art. 135 Cod penal , se impune a se face precizarea ca solicitarea condamnatului are ca obiect reabilitarea judecatoreasca si nu reabilitarea sa de drept ( cum eronat s-a indicat în cererea introductiva ) . În consecinta , pentru solutionarea judicioasa a cererii urmeaza a se constata daca sunt îndeplinite conditiile de fond prevazute de art. 137 Cod penal .

La data de 10 decembrie 2007 Parchetul de pe lânga Judecatoria Roman a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a lui Simion Mihai – Emil pentru savârsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana având în sânge o îmbibatie alcoolica ce depaseste limita legala , prevazuta de art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 , republicata . Cauza s-a înregistrat pe rolul Judecatoriei Roman sub nr. 919/ 291/2008 , iar prin sentinta penala nr. 283 din 8 mai 2008 condamnatului i-a fost aplicata pedeapsa de 1 an închisoare cu suspendarea conditionata a executarii , potrivit art. 81 Cod penal .

În acest context , instanta retine ca potrivit art. 500 Cod proc. penala , daca împotriva inculpatului s-a pus în miscare actiunea penala pentru o infractiune înainte de solutionarea cererii de reabilitare , se dispune suspendarea judecatii . Ratiunea instituirii acestei masuri este de a se preveni recunoasterea beneficiului reabilitarii condamnatilor care au reiterat comportamentul infractional înainte de a se constata/dispune reabilitarea lor . Consecinta logica a acestui text este ca în situatia când a fost comisa o noua infractiune înainte de solutionarea cererii de reabilitare ( cu atât mai mult în cazul în care a intervenit o solutie de condamnare înainte de solutionarea cererii de reabilitare ) , instanta este obligata sa respinga cererea de reabilitare . Considerentul legal care determina aceasta solutie este art. 137 lit. c Cod penal , care pretinde dovedirea de catre condamnat unei bune conduite pâna la solutionarea cererii de reabilitare .

Solutia se impune în cazul de speta motivat de împrejurarea ca obiectul cererii este reabilitarea judecatoreasca , ceea ce presupune o evaluare de catre instanta a progreselor realizate de inculpat pe calea îndreptarii sale si a reinsertiei sociale . Or o concluzie favorabila nu poate fi enuntata în conditiile în care înainte de solutionarea cererii de reabilitare a intervenit o noua condamnare a persoanei în cauza .

Etichete: