Top

Art. 209 Cod Penal

Sedinta publica din data de 10 martie 2009

Sentinta penala nr. 252

Prin rechizitoriul nr…. din … al Parchetului de pe … s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatilor … .. domiciliat în …., pentru savârsirea unei infractiuni de furt calificat, prevazuta de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, e C.pen.; …, domiciliat în …. si ….. ., domiciliat în … ambii pentru savârsirea unei infractiuni de complicitate la furt calificat, prevazuta de art.26-208 alin.1-209 alin.1 lit.a, e C.pen. În cazul inculpatilor …. s-a retinut incidenta dispozitiilor art.99 si urm. C.pen. privind starea de minoritate, în timp ce în sarcina inculpatului …. a fost retinuta circumstanta agravanta prevazuta de art.75 lit. c C.pen., constând în savârsirea faptei împreuna cu inculpati minori.

În fapt, s-a retinut ca în ziua de .. inculpatii …, în timp ce se deplasau pe … au observat partea vatamata …ndru în timp ce introducea o suma de bani într-o punga. Deoarece era vorba de o suma destul de mare de bani, inculpatii s-au hotarât sa-i sustraga, motiv pentru care au mers dupa partea vatamata pâna la autogara. Pentru a asigura reusita acestei hotarâri infractionale, inculpatul … l-a chemat si pe numitul …., cu care a avut o convorbire telefonica. Acest din urma inculpat a venit la autogara si, la propunerea inculpatului …, s-a apropiat de masa la care statea partea vatamata, a luat sacosa în care i s-a spus ca sunt banii si a fugit spre gara, împreuna cu ceilalti doi inculpati cu care în prealabil se întelesese sa stea în zona si sa intervina în sprijinul sau, daca ar fi fost nevoie.

Pe rolul instantei s-a format dosarul nr…. din … iar prin sen.pen.nr. … a …, cei trei inculpati au fost condamnati la pedepse cu închisoarea, cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei. De asemenea, s-a luat act ca partea vatamata nu s-a constituit parte civila, iar inculpatii au fost obligati la plata cheltuielilor judiciare catre stat.

Împotriva acestei sentinte au facut apel, toti cei trei inculpati, care au criticat hotarârea ca fiind nelegala. Ulterior, în fata instantei de apel, avocatii celor trei inculpati au invocat faptul ca hotarârea atacata este lovita de nulitate absoluta, deoarece audierea inculpatilor s-a facut în fata primei instante în sedinta nepublica, desi cauza privea atât inculpati minori cât si inculpati majori.

Prin dec.pen.nr….., au fost admise apelurile inculpatilor, a fost desfiintata în totalitate sentinta penala atacata si cauza a fost trimisa spre rejudecare instantei de fond, retinându-se, în motivarea acestei solutii, ca la judecata în prima instanta au fost încalcate dispozitiile privind publicitatea sedintei de judecata, ceea ce atrage, potrivit art.197 alin.2 C.proc.pen., sanctiunea nulitatii absolute.

Pe rolul acestei instante s-a format dosarul nr…. din …..

În fata instantei de rejudecare s-au prezentat doar inculpatii … care, la termenul din …. au precizat, în prezenta avocatilor din oficiu, dupa ce li s-a adus la cunostinta ca au dreptul de a nu da declaratie, ca nu înteleg sa mai dea declaratie în aceasta faza a procesului si ca îsi mentin declaratiile date în fata primei instante. În ceea ce-l priveste pe inculpatul …., acesta desi a fost legal citat, inclusiv cu mandat de aducere, nu s-a prezentat în fata instantei pentru a i se lua declaratie sau pentru a propune probe în aparare, instanta apreciind ca se sustrage cercetarii judecatoresti, cât timp din procesul-verbal de îndeplinire a mandatului de aducere rezulta ca acesta a plecat din tara la un moment ulterior celui în care i s-a luat singura declaratie din cursul urmaririi penale. Întrucât în cauza era vorba si de doi inculpati minori, în cauza au fost întocmite referate de evaluare privitoare la acestia, de catre Serviciul …., referate ce au fost atasate la filele .. din dosarul de urmarire penala.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca atât faptele puse în sarcina celor trei inculpati, cât si încadrarea juridica a acestora, au fost corect retinute prin rechizitoriu. Astfel, din materialul probator administrat în cauza rezulta ca inculpatii ….. au observat momentul în care partea vatamata … a introdus o suma de bani într-o sacosa si au hotarât sa-i sustraga aceasta suma, sens în care l-au urmarit pâna în zona autogarii, unde partea vatamata s-a asezat la o terasa pentru a consuma o bere. Pentru a facilita realizarea acestui scop, inculpatii l-au chemat si pe numitul …, prin telefon, iar atunci când acest inculpat a ajuns la autogara, inculpatul …. i-a propus sa sustraga sacosa partii vatamate, care se afla pe un scaun, lânga partea vatamata. Inculpatul ….. s-a apropiat în fuga de masa partii vatamate si a luat respectiva sacosa, fugind dupa aceea spre zona garii si fiind urmat de ceilalti doi inculpati. În timpul cât inculpatul …. a sustras sacosa cu bani, inculpatii …au stat în apropiere, urmând sa-l ajute, daca acesta ar fi avut nevoie.

Situatia de fapt relatata anterior rezulta din coroborarea propriilor declaratii date de catre inculpati atât în cursul urmaririi penale cât si al judecatii în prima instanta, prin care acestia au recunoscut savârsirea faptelor, cu declaratiile partii vatamate si ale martorilor audiati în cursul urmaririi penale.

Prin urmare, fapta inculpatului minor …., de a sustrage din posesia partii vatamate … o sacosa în care se gasea suma de ….. lei, fapta savârsita într-un loc public si ajutat fiind de alte doua persoane, a fost probata si întruneste elementele constitutive ale infractiunii prevazuta de art.208 alin.1-209 alin.1 lit. a, e C.pen., de furt calificat. În aceeasi masura, au fost probate si faptele puse în sarcina inculpatilor ….., de a-l ajuta pe inculpatul … sa sustraga respectiva suma de bani din posesia partii vatamate, fapte care întrunesc elementele constitutive ale infractiunii de complicitate la furt calificat, prevazuta de art.26-208 alin.1-209 alin.1 lit. a, e C.pen.

Bineînteles ca pentru aceste fapte, inculpatii trebuie sa raspunda penal.

În ceea ce îi priveste pe inculpatii minori, instanta apreciaza ca se impune aplicarea unei pedepse penale, întrucât aplicarea doar a unei masuri educative ar fi, raportat la modul concret de savârsire a faptei, lipsita de eficienta practica, în sensul ca inculpatii minori ar putea percepe în mod gresit clementa pe care o masura educativa o presupune, fata de o pedeapsa. În aceeasi ordine de idei, trebuie observat ca inculpatul ….. nu se afla la primul conflict cu legea penala ci mai este cercetat si pentru alte fapte asemanatoare. În ceea ce-l priveste pe inculpatul …., desi acesta nu a mai savârsit pâna în prezent alte fapte penale, modul în care a comis prezenta fapta releva un grad de pericol social suficient de ridicat pentru a justifica aplicarea unei pedepse, atât timp cât inculpatul minor nu a avut nici o ezitare în a accepta propunerea infractionala a celorlalti doi inculpati si în a savârsi fapta într-un loc public si într-un moment în care zona respectiva era circulata.

Pe de alta parte, în ceea ce priveste individualizarea executarii pedepselor, instanta apreciaza ca în cazul ambilor inculpati minori este suficienta aplicarea unei pedepse cu suspendarea conditionata a executarii. Oricum, aplicarea unei pedepse cu executare, pe lânga faptul ca, raportat la vârsta inculpatilor si la alte împrejurari concrete ale faptei precum recuperarea prejudiciului, ar fi nejustificata, este si imposibila întrucât ar contraveni principiului neagravarii situatiei în propria cale de atac, cei doi inculpati fiind condamnati la pedepse cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, în prima instanta, iar cauza aflându-se în rejudecare ca urmare a apelului inculpatilor.

Relativ la individualizarea pedepsei, instanta apreciaza ca în cazul inculpatului ….. sunt incidente circumstantele atenuante judiciare prevazute de art. 74 lit.a, c C.pen., deoarece, asa cum s-a mentionat anterior, acest inculpat se afla la primul conflict cu legea penala si a recunoscut savârsirea faptei. Prin urmare, este obligatorie aplicarea unei pedepse sub minimul special prevazut de lege, minim ce se reduce la jumatate întrucât inculpatul este minor.

Aceste circumstante nu pot fi însa retinute în cazul celorlalti doi inculpati, ambii având antecedente penale, ceea ce face ca si recunoasterea prezentei fapte sa aiba în cazul lor un caracter pur formal.

De aceea, în cazul inculpatilor ……se impune aplicarea unei pedepse care sa reprezinte minimul special, cu mentiunea ca în cazul inculpatului ……, acest minim se reduce la jumatate ca urmare a starii de minoritate, iar în cazul inculpatului ….. trebuie retinuta circumstanta agravanta legala prevazuta de art.75 lit. c C.pen., întrucât inculpatul a stiut faptul ca ceilalti doi inculpati sunt minori, aspect ce rezulta din propria lui declaratie.

Si în ceea ce-l priveste pe inculpatul major ……, instanta apreciaza ca nu se impune aplicarea unei pedepse cu executare în regim de detentie, ci este suficienta aplicarea unei pedepse cu suspendarea conditionata a executarii, argumentele privind neagravarea situatiei în propria cale de atac fiind valabile si în cazul acestui inculpat.

În ceea ce priveste latura civila a cauzei, prejudiciul a fost recuperat, astfel încât partea vatamata nu s-a mai constituit parte civila, instanta urmând sa ia act de acest aspect.

Etichete: