Top

Cerere de intrerupere a executarii pedepsei

Sedinta publica din data de 23 martie 2009

Sentinta penala nr. 298

Sub numarul …. din …. s-a înregistrat pe rolul …. cererea formulata de catre petentul-condamnat …., având ca obiect întrerupere executare pedeapsa.

În motivarea cererii, petentul a aratat ca la data de .., fiind propus pentru comisia pentru liberari conditionate, a fost amânat cu …luni pe motiv ca nu da dovezi temeinice de îndreptare. A mai aratat petentul ca perioada propusa de comisie este mult prea mare si ca membrii acesteia nu au avut în vedere faptul ca a participat la toate programele de reabilitare, socio-educative cât si de reintegrare în societate organizate de penitenciar.

Prin sen.pen.nr…. a … s-a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei în favoarea …., retinându-se ca la data formularii cererii de întrerupere a executarii pedepsei, petentul se afla încarcerat la …

Pe rolul acestei instante s-a format dosarul nr…. din ….

La termenul de judecata din …., prezent personal în fata instantei si asistat de avocat din oficiu, petentul a precizat ca îsi retrage cererea de întrerupere a executarii pedepsei.

Fata de atitudinea procesuala a petentului, raportat si la dispozitiile art.453 alin.21 C.proc.pen. si la decizia nr.34/2006 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, pronuntata într-un recurs în interesul legii, potrivit careia instanta învestita cu solutionarea unei cereri de întrerupere a executarii pedepsei, în cazul retragerii acesteia, trebuie sa ia act de aceasta manifestare de vointa, instanta urmeaza sa procedeze în consecinta.

Având în vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa ia act de retragerea cererii de întrerupere a executarii pedepsei, formulata de catre petentul-condamnat …

În baza art.192 alin.2 C.proc.pen., va fi obligat petentul la plata sumei de …. de lei, cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de ..de lei, reprezentând onorariu avocat oficiu, se va vira din fondul M.J. catre B.A. … pentru avocat ….

Etichete:

Cerere de intrerupere a executarii pedepsei

Sedinta publica din data de 10 martie 2009 Sentinta penala nr. 254 Sub numarul …. din …., s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre petentul condamnat …. în prezent detinut în …, prin care solicita întreruperea executarii pedepsei. În motivarea cererii, petentul a aratat ca are probleme familiale si i-a fost pus sechestru pe casa, pentru a putea fi scoasa la vânzare de catre banca. La termenul de judecata din …., prezent personal în fata instantei si asistat de avocat din oficiu, petentul a precizat ca îsi retrage cererea de întrerupere a executarii pedepsei. Fata de atitudinea procesuala a petentului, raportat si la dispozitiile art.453 alin.21 C.proc.pen. si la decizia nr.34/2006 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, pronuntata într-un recurs în interesul legii, potrivit careia instanta învestita cu solutionarea unei cereri de întrerupere a executarii pedepsei, în cazul retragerii acesteia, trebuie sa ia act de aceasta manifestare de vointa, instanta urmeaza sa procedeze în consecinta. Având în vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa ia act de retragerea cererii de întrerupere a executarii pedepsei formulata de catre petentul-condamnat ….. În baza art.192 alin.2 C.proc.pen., va obliga petentul la plata sumei de 140 de lei, cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de … de lei reprezentând onorariu avocat oficiu se va vira din fondul M.J. catre BA … pentru avocat …..

Etichete:

Cerere de intrerupere a executarii pedepsei

SENTINŢA PENALĂ NR.118

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 04 februarie 2009

Prin cererea adresată iniţial Judecătoriei Babadag şi înregistrată la nr.744/179/09-07-2008 condamnatul …, a formulat cerere de întreruperea executării pedepsei invocând motive sociale.

Cererea nu a fost motivată în drept.

Prin sentinţa penală nr.124/20 august 2008 a Judecătoriei Babadag s-a dispus declinarea competenţei soluţionării cauzei în favoarea Judecătoriei Tulcea.

Pe rolul acestei instanţe s-a format dosar nr.4178/327/02-09-2008.

S-a dispus desemnarea unui apărător din oficiu pentru condamnat, precum şi ataşarea copiei mandatului de executare a pedepsei în care se află petentul.

Petentul fiind deţinut în Penitenciar Tichilşeşti s-a dispus emiterea mai multor dispoziţii de transfer pentru aducerea cestuia în faţa instanţei.

La data de 28-01-2009 s-a remis instanţei declaraţia condamnatului prin care arată că nu mai insistă în cererea sa de întreruperea executării pedepsei.

Având în vedere declaraţia liber exprimată de condamnatul … prin cererea remisă instanţei, instanţa urmează a lua act de renunţarea la judecata cererii şi va obliga condamnatul la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului din care suma de 100 lei se va vira din fondul M.J. către B.A.Tulcea pentru av….

Etichete:

Cerere de întrerupere a executării pedepsei. Instanţa competentă să soluţioneze cererea.

Sentinţa penală nr. 148/P din 05.08.2009

Sub numărul 2900/103 din 1 iulie 2009, a fost înregistrată la instanţă cererea pentru întreruperea executării pedepsei formulată de condamnatul, privind executarea pedepselor la care a fost condamnat de Judecătoria Târgu Neamţ.

În motivarea cererii, condamnatul a susţinut că suferă de mai multe boli cronice, iar starea de sănătate i s-a agravat în perioada detenţiei.

La data formulării cererii, condamnatul se afla încarcerat în Penitenciarul Vaslui, iar în vederea soluţionării prezentei cereri, acesta a fost transferat în Penitenciarul Bacău.

La termenul din data de 5 august 2009, instanţa, din oficiu, a pus în discuţie excepţia necompetenţei materiale şi teritoriale a Tribunalului Neamţ, având în vedere faptul că, potrivit prevederilor art. 456 Cod procedură penală instanţa competentă să dispună asupra întreruperii executării pedepsei este instanţa de executare sau instanţa corespunzătoare în a cărei rază teritorială se afla locul de deţinere.

În ceea ce priveşte instanţa de executare, din relaţiile comunicate telefonic de Penitenciarul Bacău, rezultă faptul că, la acest moment, condamnatul se află în executarea unor pedepse cu închisoarea aplicate de Judecătoria Târgu Neamţ, astfel că, tribunalul nu are competenţa materială de a soluţiona prezenta cerere.

De asemenea, nici din punct de vedere teritorial competenţa nu aparţine instanţelor de pe raza Tribunalului Neamţ, întrucât pentru determinarea competenţei de soluţionare a unei cereri de întreruperea executării pedepsei se are în vedere locul de deţinere în care se găsea condamnatul în momentul introducerii cererii şi nu locul de deţinere unde ulterior acesta a fost transferat.

Faţă de cele reţinute mai sus, având în vedere că la dat formulării cererii condamnatul se afla încarcerat în Penitenciarul Vaslui, iar pedepsele în executarea cărora se află acesta au fost pronunţate, ca instanţă de fond şi deci de executare, de judecătorie, în temeiul art. 42 Cod procedură penală, instanţa urmează să decline competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Vaslui.

Etichete:

Cerere de întrerupere a executarii pedepsei. Instanta competenta sa judecare cererea, potrivit disp. art.456 Cod proc. penala

Sentinta penala nr.29/P/18.02.2009

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.4426/103/2008 din 29.12.2008, condamnatul a solicitat întreruperea executarii pedepsei de 14 ani închisoare ce i-a fost aplicata prin sentinta penala nr. 14/P/06.02.2002 a Tribunalului Neamt, definitiva prin decizia penala nr.4237/09.10.2002 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

În motivarea cererii, condamnatul a aratat ca pe parcursul executarii pedepsei, în familia sa au aparut probleme care pun în pericol sanatatea familiei sale.

Analizând cererea formulata, Tribunalul a constatat ca nu este competent sa o solutioneze.

Potrivit dispozitiilor art. 456 Cod procedura penala, instanta competenta sa dispuna asupra întreruperii executarii pedepsei este instanta de executare sau instanta în a carei circumscriptie se afla locul de detinere sau, dupa caz, unitatea unde se executa pedeapsa la locul de munca, corespunzatoare în grad instantei de executare.

Din interpretarea logica a acestor dispozitii, rezulta ca instanta de executare este competenta atunci când locul de detinere se afla în circumscriptia ei, în caz contrar competenta apartinând instantei corespunzatoare în grad instantei de executare în a carei circumscriptie se afla locul de detinere.

În cauza, instanta de executare este Tribunalul Neamt, însa, locul de detinere, Penitenciarul Bacau, nu se afla în circumscriptia acestei instante. Asa fiind, în baza art. 42 Cod procedura penala, s-a declinat competenta în favoarea instantei corespunzatoare în grad instantei de executare în circumscriptia careia se afla locul de detinere, respectiv Tribunalul Bacau.

Etichete: