Top

Legea nr. 275/2006. Contestaţie împotriva încheierii judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Vaslui. Tardivitate

Prin încheierea nr. 17/11 martie 2009 a judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Vaslui, s-a respins plângerea formulată de petentul I.D. împotriva hotărârii nr. 62/04.03.2009 a Comisiei de disciplină din cadrul Penitenciarului Vaslui.

Prin hotărârea nr. 62/04.03.2009 a Comisiei de disciplină din cadrul Penitenciarului Vaslui, a fost aplicată faţă de petentul I.D. sancţiunea disciplinară a suspendării dreptului de a primi vizită pentru o perioadă de o lună.

Art. 74 alin. 5 din Legea nr. 275/2006 stabileşte că împotriva încheierii judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate persoana condamnată poate introduce contestaţie la judecătoria în a cărei circumscripţie se află penitenciarul în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii.

Petentul I.D. a luat la cunoştinţă, sub semnătură, de încheierea nr. 17/11 martie 2009 a judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Vaslui la data de 13 martie 2009 (fila 23 dosar instanţă), astfel cum reiese din chiar cuprinsul încheierii sus-indicate, însă a formulat contestaţie împotriva acesteia abia la data de 3 noiembrie 2009 (fila 2 dosar instanţă), depăşind astfel termenul legal.

De altfel, la data de 13.03.2009, când a luat la cunoştinţă, sub semnătură, de încheierea nr. 17/11 martie 2009 a judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Vaslui, petentul I.D. a precizat în mod expres că nu formulează contestaţie împotriva încheierii anterior menţionate.

Explicaţia persoanei privată de libertate că nu a ştiut cui să adreseze contestaţia împotriva încheierii judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate nu poate fi primită.

În consecinţă, instanţa, în baza art. 74 alin. 6 din Legea nr. 275/2006, a respins contestaţia formulată de condamnatul I.D., împotriva Încheierii nr. 17 din 11.03.2009 a Judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Vaslui, ca tardiv formulată

În baza art. 192 alin. 2 Cod de procedură penală, va fi obligat condamnatul la plata către stat a sumei de 160 lei cheltuieli judiciare avansate de către stat, din care suma de 100 lei reprezentând onorariu apărător desemnat din oficiu va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei.

Etichete: