Top

Contestaţie la executare

SENTINŢA PENALĂ NR. 243

Şedinţa publică din 10 martie 2009

Sub nr. … s-a înregistrat pe rolul …, la data de …, contestaţia formulată de condamnatul .., fiul lui .., născut la data .., în oraşul .. judeţul …, CNP …, domiciliat în … judeţul .., împotriva încheierii nr. .. a judecătorului delegat pentru executarea pedepselor la …

În motivarea contestaţiei, condamnatul a arătat în esenţă că îndeplineşte cerinţele instituite de lg. 275/2006 pentru a executa pedeapsa privativă de libertate în regim deschis.

La solicitarea instanţei, Penitenciarul … a înaintat la dosarul cauzei încheierea contestată, declaraţia condamnatului şi raportul … pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor.

Examinând contestaţia petentului în raport de actele dosarului şi de dispoziţiile legale incidente în cauză instanţa constată că aceasta nu este întemeiată, urmând a fi respinsă, pentru următoarele considerente:

Art. 24 alin 1 din lg. 275/2006 arată că regimul deschis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de cel mult un an.

În cauză petentul a fost condamnat la 12 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omor prevăzută de art. 174 Cod penal ( … a .. ), pedeapsă pe care a început să o execute la data de 26.05.2001 urmând să expire la data de 25.01.2014.

Aşadar, cerinţa instituită de textul de lege mai sus arătat nu este îndeplinită în cauză atât sub aspectul cuantumului pedepsei ce i s-a aplicat petentului cât şi al perioadei pe care acesta o mai are de executat.

Or, pentru schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în regimul imediat inferior la grad de severitate trebuie avută în vedere nu numai conduita condamnatului ci şi pedeapsa pe care o mai are de executat acesta.

Prin urmare, concluzionând că soluţia de respingere a cererii formulate de către petent privind executarea pedepsei în regim deschis este legală şi temeinică, contestaţia acestuia va fi respinsă ca nefondată.

Petentul va fi obligat la plata sumei de 120 lei cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 100 lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu se va vira din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de avocaţi … pentru avocat …

Etichete: