Top

Plangere impotriva rezolutiilor procurorului

SENTINŢA PENALĂ NR. 91

Şedinţa publică de la 27.01.2009

La data de ………, s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea, sub nr. ……….., plângerea formulată de petenta ………….., cu sediul în T…………, împotriva ordonanţei de respingere a plângerii nr. ………. din ………. a Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea.

În motivarea plângerii, petenta a arătat, în esenţă, că a solicitat redeschiderea urmăririi penale în dosarele nr. ……… şi nr. ……., însă în mod greşit procurorul a calificat această cerere ca fiind o plângere formulată în baza art. 278 C.p.p. pe care a respins-o ca tardivă, fără să arate considerentele avute în vedere la adoptarea acestei soluţii. A mai arătat petenta că în timp ce în considerentele ordonanţei se face vorbire de tardivitate, în dispozitiv plângerea este respinsă ca neîntemeiată.

S-a ataşat la dosarul cauzei, dosarul de urmărire penală nr. ………

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de ………, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea a fost sesizat de ………… cu o plângere prin care solicita a se efectua cercetări faţă de ………, pentru înşelăciune, faptă constând în aceea că prin contractul de achiziţie nr. ……….. s-a obligat să livreze unităţii 7 aparate de aer condiţionat dublu split, însă a livrat aparate de aer condiţionat mono split.

Întrucât din actele premergătoare efectuate în cauză, a rezultat culpa şi a altor persoane în cauzarea prejudiciului suferit de către petentă, s-a început urmărirea penală faţă de …….., ……….., …….., ……… şi ………….

Cercetările efectuate au concluzionat că ……., …….. şi ……….., nu se fac vinovaţi de săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 249 C.p., împrejurare faţă de care, prin Ordonanţa ……. din data de ………. s-a dispus faţă de aceştia scoaterea de sub urmărire penală. Prin aceeaşi ordonanţă, faţă de intimaţii …………. şi …………… s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală şi aplicarea unei amenzi administrative, reţinându-se că fapta acestora, prin conţinutul ei concret şi atingerea minimă adusă valorilor sociale ocrotite de lege, nu prezintă gradul de pericol social specific unei infracţiuni.

Totodată, s-a dispus disjungerea cauzei faţă de ………. şi continuarea cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 215 alin. 1 şi 3 C.p., formându-se dosarul cu nr. ……… în care, prin rezoluţia din data de ……….. procurorul a confirmat propunerea de neîncepere a urmăririi penale faţă de acesta reţinând că neînţelegerile dintre părţi legate de calitatea mărfurilor ce au făcut obiectul contractului sunt de natură civilă, împrejurare faţă de care sunt incidente în speţă dispoziţiile art. 10 lit. b C.p.p.

La data de ……… petenta a solicitat redeschiderea urmăririi penale în ambele dosare, cerere calificată de către procuror ca fiind o plângere formulată în baza art. 278 C.p.p. şi respinsă ca tardivă prin ordonanţa ………..

Potrivit art. 273 C.p.p. redeschiderea urmăririi penale în cazul în care s-a dispus încetarea urmăririi penale sau scoaterea de sub urmărire penală are loc dacă ulterior se constată că nu a existat în fapt cazul care a determinat luarea măsurii sau că a dispărut împrejurarea pe care se întemeia încetarea sau scoaterea de sub urmărire penală.

Examinând cererea de redeschidere a urmăririi penale, instanţa constată că petenta critică soluţiile adoptate de procuror în cele două dosare, susţinând că acestea sunt netemeinice şi nelegale, probele administrate dovedind nu numai existenţa infracţiunilor reclamate ci şi a altor fapte de natură penală precum şi participarea altei persoane la săvârşirea acestora. Aşadar, având în vedere dispoziţiile mai sus arătate, instanţa constată că în mod corect procurorul a calificat cererea petentei ca fiind o plângere formulată în conformitate cu dispoziţiile art. 278 C.p.p., fiind lipsită de relevanţă „titulatura cererii”, calificarea în drept a acesteia fiind atributul procurorului.

Cum plângerea a fost formulată cu mult peste termenul de 20 de zile stabilit de art. 278 alin. 3 C.p.p. instanţa constată că în mod corect aceasta a fost respinsă de către prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea, ca tardivă.

Susţinerile petentei relativ la neconcordanţele din conţinutul ordonanţei în sensul că deşi se reţine de către procuror că nu a fost respectat termenul de 20 de zile în care se poate face plângere, acesta a respins plângerea ca neîntemeiată, deşi reale nu justifică adoptarea unei soluţii de desfiinţare a ordonanţei fiind vorba doar de o eroare materială ce poate fi îndreptată în cadrul procedurii reglementată de art. 195 C.p.p.

Faţă de cele mai sus arătate, instanţa va respinge plângerea petentei, ca nefondată şi o va obliga la plata sumei de 100 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.

Etichete: