Top

Pretentii

SC.804/11.03.2009

I N S T A N T A :

ASUPRA CERERII DE FATA:

1. Reclamantul ………….. (in calitate de lichidator judiciar al ……………….) a formulat o cerere de chemare in judecata in contradictoriu cu parata ………….., solicitând obligarea acesteia la « predarea » către societate a sumei de 32.740 RON, suma ce figurează in contabilitatea societăţii respective la data de 31.12.2005, conform ultimul bilanţ si balanţa de verificare.

2. La data de 28.01.2009, instanţa apreciind ca acţiunea formulata are caracterul unei acţiuni in pretenţii, a pus in vedere reclamantului sa achite o taxa judiciara de timbru de 1751 lei si timbru judiciar de 4,7 lei.

3. Prin adresa depusa la dosarul cauzei la data de 18.01.2009, reclamantul a arătat ca acţiunea formulata are caracterul unei cereri ce are ca obiect restituirea bunurilor societăţii si nu al unei cereri in pretenţii (fila 28 dosar).

4. Aceste considerente nu pot fi acceptate de către instanţa: banii nu sunt bunuri certe, ci valori generice, care nu sunt susceptibile de a fi individualizate in mod concret. Prin urmare, in privinţa unor sume de bani nu se poate dispune obligarea paratului la predarea lor efectiva, ci doar obligarea la plata sumei solicitate.

5. Având in vedere cele expuse anterior, instanţa apreciază ca cererea formulata de către reclamant are caracterul unei acţiuni in pretenţii, fiind necesara achitarea unei taxa judiciare de timbru calculate conform art. 1 din legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

Etichete: