Top

Pretentii

SENTINŢA CIVILĂ NR. 478

S-a luat în examinare cererea având ca obiect pretenţii, formulată de reclamanta ……. în contradictoriu cu pârâtul ………, .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Având în vedere prevederile art. 104 alin. (13) din Hotărârea nr. 387/2005 privind Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti şi faptul că niciuna dintre părţi nu s-a prezentat la apelul cauzei, instanţa lasă dosarul la sfârşitul şedinţei.

La al doilea apel nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că cererea este scutită de taxa judiciară de timbru şi de timbru judiciar, conform art. 17 din Legea 146/1997; s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă; după care:

JUDECĂTORIA :

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 19.12.2008 sub nr. ………, reclamanta ……… a solicitat instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa în contradictoriu cu pârâtul ………, să dispună obligarea acesteia la plata sumei de 87,5 lei reprezentând sprijin direct al statului acordat producătorilor agricoli.

În motivarea in fapt a cererii, reclamanta a arătat că, potrivit OUG nr. 117/2005 reclamantul a solicitat şi a beneficiat de un sprijin financiar, sub formă de bonuri valorice pentru achiziţionarea de seminţe, îngrăşăminte chimice, pesticide şi motorină necesare efectuării lucrărilor agricole mecanizate, pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv.

Pârâtul ……… a solicitat şi a beneficiat de sprijin direct al statului în valoare de 87, 5 lei, sumă ce corespunde unei suprafeţe de 0, 5 ha. Pârâtul s-a angajat ca în condiţiile în care nu realizează lucrările la care s-a angajat să restituie sumele primite. Reprezentantul centrului agricol Mihail Kogălniceanu a comunicat reclamantei un centralizator justificativ al sumelor acordate de stat , centralizator în care figurează , ca debitor, şi pârâtul.

În drept, au fost invocate dispoziţiile OUG nr. 117/ 2005.

Cererea este scutită de taxa judiciară de timbru şi timbru judiciar.

În susţinerea cererii, reclamanta a menţionat prin cerere că dovada celor afirmate o va face prin înscrisuri care vor fi depuse până la primul termen de judecată.

La termenul de judecata din data de 15.01.2009, instanţa a dispus emiterea unei adrese către reclamantă de a depune înscrisurile care au stat la baza cererii de chemare în judecată, dar reclamanta nu a dat curs acestei adrese nedepunând înscrisurile solicitate.

Deşi legal citat, pârâtul nu s-a prezentat în faţa instanţei, nu a formulat întâmpinare şi nici nu a propus probe în apărare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată reclamanta a solicitat instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa în contradictoriu cu pârâtul ………. să dispună obligarea acesteia la plata sumei de 87,5 lei reprezentând sprijin direct al statului acordat producătorilor agricoli.

Reclamanta a arătat că, potrivit OUG nr. 117/2005 pârâtul a solicitat şi a beneficiat de un sprijin financiar, sub formă de bonuri valorice pentru achiziţionarea de seminţe, îngrăşăminte chimice, pesticide şi motorină necesare efectuării lucrărilor agricole mecanizate, pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv.

Pârâtul …….. a solicitat şi a beneficiat de sprijin direct al statului în valoare de 87,5 lei, sumă ce corespunde unei suprafeţe de 0, 5 ha. Pârâtul s-a angajat ca în condiţiile în care nu realizează lucrările la care s-a angajat să restituie sumele primite.

Reprezentantul centrului agricol Mihail Kogălniceanu a comunicat reclamantei un centralizator justificativ al sumelor acordate de stat , centralizator în care figurează, ca debitor, şi pârâtul.

Reclamanta …….. a solicitat admiterea cererii invocând cererea depusă de pârâtul …………, lista cu debitori depuse de primăria comunei Mihail Kogălniceanu, înscrisuri pe care nu le-a depus deşi au fost solicitate şi de instanţă.

Potrivit art. 1169 c.civ., reclamanta fiind cea care face cererea în faţa instanţei are obligaţia să o dovedească.

Cum nu şi-a îndeplinit această obligaţie instanţa va respinge prezenta cerere ca neîntemeiată.

Etichete: