Top

Fond funciar

SENTINŢA CIVILĂ NR. 862

Şedinţa publică din 19 martie 2009

J U D E C A T A:

Prin cererea înregistrată la Judecatoria ,,,,,la …, reclamanta …a solicitat instanţei desfiinţarea partială a hotărârii nr….. emisa de catre parata …. precum si reconstituirea suprafetei de 1,25 hectare teren arabil in natura pe un alt amplasament decat vechea locatie (asa cum s-a precizat de catre reclamanta prin reprezentant la ultimul termen de judecata).

In motivare, reclamanta arata ca parata trebuia sa realizeze reconstituirea dreptului de proprietate pe teren arabil .

In dovedire s-au depus: hotararea contestata, acte de stare civila ,adrese, s-a efectuat o expertiza topografica si s-au audiat martorii …

La dosarul cauzei s-au atasat actele care au stat la baza adoptarii hotararii contestate.

Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca prin hotararea contestata s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 1,25 hectare de teren arabil extravilan. Reclamanta a cerut initial ca hotararea paratei sa fie modificata in sensul ca reconstituirea dispusa sa se faca pe vechiul amplasament.

Trecand la verificarea vechii locatii a terenului,instanta a identificat cu ajutorul martorilor si apoi cu lucrarea topografica vechiul amplasament al terenului de 1,25 hectare.Din aceeasi lucrare topografica,care are la baza sub acest aspect verificarile de la …,rezulta ca acest vechi amplasament nu mai este liber la acest moment, fiind eliberate anterior titluri de proprietate.

In aceste conditii atribuirea terenului de 1,25 hectare pe vechiul amplasament nu mai este posibila,ramanand ca acest lucru sa se faca prin acordarea unui teren in natura pe o alta locatie sau, daca acest lucru nu este posibil, total ori partial, prin stabilirea de despagubiri banesti (aceste variante fiind cele mentionate de catre legile funciare ca ipoteze posibile de reconstituire),sens in care urmeaza ca hotararea contestata sa fie desfiintata.

Asa fiind, instanta va admite cererea reclamantei in parte.

Etichete: